8-4-2021, 11:26 GMT+7

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2021 Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp

Chiều ngày 07/4/2021, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2021. Hội nghị do Ban quản lý Khu du lịch hồ Tuyền Lâm - là đơn vị được phân công làm Khối trưởng năm 2021 chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo đơn vị Khối phó (Trung tâm lưu trữ quốc gia IV) và các đơn vị trong Khối.


Tại Hội nghị, các đơn vị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Kế hoạch hoạt động năm 2021 trên tinh thần tích cực, cởi mở, thiết thực nhằm góp phần cùng nhau thực hiện hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của Khối nói chung và nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong Khối nói riêng.

Hội nghị cũng đã tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2021 giữa các đơn vị trong Khối để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Hoàng Yến TIPC Lâm Đồng