22-4-2021, 9:55 GMT+7

Hội nghị trực tuyến: “Tiềm năng, cơ hội đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng (Việt Nam) và hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực nông nghiệp”.

            Ngày 22/4/2021 tại thành phố Đà Lạt diễn ra Hội nghị trực tuyến: “Tiềm năng, cơ hội đầu tư vào tỉnh Lâm Đồng (Việt Nam) và hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực nông nghiệp”.

          Tham dự Hội nghị, về phía tỉnh Lâm Đồng có ông Phan Văn Đa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng một số lãnh đạo các sở Ngoại vụ, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, UBND thành phố Đà Lạt, UBND huyện Lạc Dương, Văn phòng UBND tỉnh. Về phía Ấn Độ có ông Pranay Verma - Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam, ông M. Angamuthu (TBC) Chủ tịch Apeda, ông Manda Mohan Sethi- Tổng lãnh sự tại Tp. Hồ Chí Minh.


                 Tại Hội nghị hai bên đã trao đổi các vấn đề liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp mà hai bên cùng quan tâm. Cụ thể phía Ấn Độ mong muốn tìm hiểu về những lợi thế, chính sách ưu đãi của tỉnh Lâm Đồng đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài (Ấn Độ) vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng; Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng như thế nào đến tình hình sản xuất nông nghiệp của tỉnh Lâm Đồng và các giải pháp đã được đưa ra để hỗ trợ người nông dân cũng như doanh nghiệp. Ông Phan Văn Đa và lãnh đạo các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương đã trả lời các câu hỏi trên của phía Ấn Độ.

Buổi chiều cùng ngày Hội nghị tiếp tục diễn ra với các doanh nghiệp của tỉnh Lâm Đồng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.


Kim Thanh (TIPC Lâm Đồng)

Tin trong ngày.
Tin khác.