26-1-2021, 9:51 GMT+7

Hội Nông dân Đơn Dương thể hiện vai trò trong phát triển nông nghiệp bền vững

 Tại Đơn Dương, việc thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Kết luận 76-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đề án “Nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020” đã tạo được những chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền và về vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. 
 
Bà con nông dân thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương thu hoạch hoa lan vũ nữ. Ảnh: Văn Báu
Bà con nông dân thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương thu hoạch hoa lan vũ nữ. Ảnh: Văn Báu
 
Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND) của huyện tiếp tục được xây dựng, phát triển và hoạt động có hiệu quả. Từ nguồn vốn vay Quỹ HTND đã tạo thêm động lực và điều kiện để hội viên nông dân phát triển sản xuất. Các phong trào thi đua yêu nước do các cấp Hội phát động được triển khai sâu rộng, đặc biệt là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Từ đó, ngày càng có nhiều hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt với thu nhập cao. Hội cũng đã phối hợp với các ban, ngành, doanh nghiệp triển khai các chương trình phối hợp có liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và đã có những tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế nông nghiệp của huyện, góp phần thiết thực, quan trọng vào kết quả đưa kinh tế nông nghiệp của huyện liên tục tăng trưởng, tăng nhanh giá trị trên một đơn vị sản xuất, đưa Đơn Dương là một trong những địa phương thực hiện có kết quả tốt về ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp. 
 
Đối với tổ chức Hội Nông dân, ngày càng thu hút nhiều nông dân tham gia vào Hội, chất lượng đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở được nâng lên đã khẳng định vai trò, vị thế của Hội trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam. Các cấp Hội thường xuyên quan tâm kiện toàn củng cố tổ chức Hội, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của các chi, tổ và hội viên. Nhiều loại hình tập hợp mới được triển khai như Chi hội, Tổ hội nghề nghiệp, Tổ hợp tác, Tổ tiết kiệm và vay vốn, “CLB nông dân với pháp luật”, “CLB nông dân với Internet”. Trong năm 2020, Hội đã phát triển được 350 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên 16.529 hội viên. Tổ chức bộ máy của Hội Nông dân các cấp được kiện toàn theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Chất lượng hoạt động của các cơ sở Hội và chi, tổ hội được nâng lên. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ Hội các cấp tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trong năm 2020 đã tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ Hội các cấp được 222 người. 
 
Vận động, xây dựng Quỹ HTND huyện là 2 tỷ đồng, trong năm 2020 đã xây dựng được 283 triệu đồng. Kết quả cho vay vốn Quỹ HTND với tổng dư nợ cho vay: 4,13 tỷ /163 hộ vay. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương Hội ủy thác số tiền 1,2 tỷ đồng/ 40 hộ/2 dự án; nguồn vốn Tỉnh Hội ủy thác số tiền 1 tỷ đồng/33 hộ/3 dự án; nguồn vốn cấp huyện số tiền 1,93 tỷ đồng/90 hộ vay/12 dự án. Nhìn chung, nguồn vốn Quỹ HTND đã phát huy hiệu quả, hỗ trợ hội viên nông dân để đầu tư phát triển sản xuất. Qua đó, tạo điều kiện để tổ chức Hội đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, tập hợp, vận động nông dân thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế, phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới.
 
Xây dựng các mô hình kinh tế hợp tác, xây dựng Hội vững mạnh, nâng cao đời sống của hội viên, nông dân. Đến nay, Hội đã tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng dư nợ gần 94 tỷ đồng cho 2.847 hộ vay thông qua 72 tổ tiết kiệm và vay vốn (TK & VV). Thực hiện chương trình phối hợp với Agribank Đơn Dương cho vay qua tổ theo Nghị định 55/NĐ-CP phục vụ cho nông nghiệp, nông thôn, đến nay, tổng dư nợ cho vay gần 155 tỷ đồng cho 890 thành viên, thông qua 28 tổ do Hội Nông dân quản lý. Thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng Liên Việt PostBank dư nợ cho vay 2,4 tỷ đồng cho 47 thành viên, thông qua 3 tổ. 
 
Các cấp Hội Nông dân đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Hội với các ngành chuyên môn, các doanh nghiệp giúp nông dân nâng cao kiến thức áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất.
 
Cụ thể như: sản xuất rau hoa công nghệ cao theo hướng thông minh, hướng dẫn cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích hợp với điều kiện kinh tế và thổ nhưỡng... Trong năm 2020 Hội đã phối hợp tổ chức 127 buổi tập huấn, chuyển giao KHKT, hội thảo với 6.680 lượt cán bộ, hội viên nông dân tham gia. Duy trì hoạt động tổ dịch vụ phân bón trả chậm tại xã Quảng Lập, đã hỗ trợ 40 tấn phân hữu cơ vi sinh của Công ty CP Môi trường đô thị Hà Nội cho hội viên nông dân. 
 
Tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho nông dân: Hội Nông dân huyện tham gia tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân huyện được 31 lượt công dân đến trình bày khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, tố cáo. Các cơ sở Hội đã phối hợp tổ chức tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 871 lượt hội viên tham dự, giúp nông dân hiểu và chấp hành nghiêm pháp luật, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục duy trì hoạt động 3 CLB Nông dân với pháp luật với 252 thành viên tham gia ở 3 cơ sở Hội: Lạc Lâm, Proh và Đạ Ròn; 8 CLB “Nông dân với Internet" ở 8 xã, thị trấn: Ka Đô, Đạ Ròn, Lạc Lâm, Lạc Xuân, Thạnh Mỹ, Dran, Tu Tra và Quảng Lập.
 
Vận động nông dân tham gia phát triển các hình thức tập thể, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trong năm 2020, Hội Nông dân các xã, thị trấn đã vận động, hướng dẫn thành lập mới 4 HTX và 3 tổ hợp tác (THT), nâng tổng số 29 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 19 THT. Hội Nông dân các xã, thị trấn đã xây dựng được 13 mô hình về tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân có hiệu quả. Vận động nông dân tham gia liên kết trồng khoai tây với Công ty Pepsico Việt Nam, Orion trên 450 ha. Để đẩy mạnh phát triển sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật, tăng thu nhập, Hội cơ sở đã triển khai cho các chi hội tổ chức phát động phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, tổ chức đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2020 với số lượng đăng ký là 10.200 hộ. 
 
 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2020, các cấp Hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên nông dân góp tiền, ngày công để tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, sửa chữa và làm mới 296 km đường, Nhân dân đóng góp hơn 12 tỷ đồng với 205 công lao động; tu sửa nạo vét 30,7 km kênh mương nội đồng, với 336 công lao động. 
 
Các cơ sở Hội đã tích cực triển khai thực hiện 9 mô hình bảo vệ môi trường nông thôn. Cùng đó, các cấp Hội đã tổ chức cho cán bộ, hội viên, nông dân thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; tích cực vận động hội viên, nông dân xây dựng gia đình văn hóa, tham gia các CLB gia đình nông dân văn hóa, gia đình nông dân hạnh phúc; thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội; phòng, chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự, an ninh trên địa bàn nông thôn, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể duc, thể thao, tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài" từ cấp cơ sở đến cấp huyện và giải bóng chuyền “Bông lúa vàng" chào mừng Đại hội Đảng, các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng, thu hút đông đảo cán bộ, hội viên nông dân tham gia.
 
AN NHIÊN
http://baolamdong.vn/