15-7-2019, 13:34 GMT+7

Hội thảo tham vấn xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Lâm Đồng

 UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm thế giới (ICRAF), Tổ chức sáng kiến Thương Mại bền vững IDH đã tổ chức Hội thảo tham vấn xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

 

Ông Phạm S – Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, cùng đại diện các chuyên gia trong và ngoài nước đã tham dự hội thảo.  
 Phát biểu tại hội thảo, ông Phạm S – Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khẳng định, trong tiến trình phát triển hiện nay, tăng trưởng xanh là nội dung cơ bản không thể tách rời trong các chủ trương và định hướng phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững của tỉnh Lâm Đồng, là sự thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc thực hiện các Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các sở, ngành liên quan cần triển khai và thực hiện có hiệu quả Chiến lược và Kế hoạch hành động Quốc gia về tăng trưởng xanh mà tỉnh Lâm Đồng đề ra. Các lĩnh vực chính được đưa vào kế hoạch hành động tăng trưởng xanh bao gồm: nông nghiệp, lâm nghiệp, năng lượng, giao thông, cơ sở hạ tầng, quản lý tài nguyên nước và du lịch.
Trong đó, Mục tiêu đề ra là xác định phương hướng và các giải pháp cho các vấn đề kinh tế - xã hội và môi trường, nhằm đạt được mức tăng trưởng kinh tế hợp lý, tiến tới một nền kinh tế phát thải thấp, bảo tồn và tăng cường các hệ sinh thái và dịch vụ của hệ sinh thái. Bảo vệ các nguồn tài nguyên bao gồm cả  các nguồn năng lượng tái tạo, phát triển và duy trì sản xuất xanh và tiêu dùng bền vững. Tăng cường khả năng phục hồi trước các cú sốc kinh tế và môi trường, bao gồm cả các tác động của biến đổi khí hậu. 
Cũng tại hội thảo các chuyên gia đến từ các Tổ chức Nghiên cứu Nông Lâm thế giới (ICRAF), Tổ chức sáng kiến Thương Mại bền vững IDH đến năm 2025 trình bày các  dự báo các tác động của các hành động chiến lược tăng trưởng xanh tới kinh tế và các dịch vụ Hệ sinh thái, dự báo các tác động từ các chiến lược tăng trưởng xanh trong lĩnh vực năng lượng và tiêu thụ năng lượng. Thông qua hội thảo, làm cơ sở để tỉnh Lâm Đồng vận dụng những nguồn lực hiện có cũng như các nguồn đầu tư trong và ngoài nước để xây dựng Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đạt kết quả cao./. 

(Báo Lâm Đồng Online)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,889