11-8-2021, 14:2 GMT+7

Hơn 27 ha chuyển đổi mục đích sử dụng rừng

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lâm Đồng đã thẩm định hơn 27 ha diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để triển khai xây dựng đường vành đai thành phố Đà Lạt. 
 
Tổng diện tích hơn 27 ha thuộc một phần 5 Tiểu khu 157A, 157B, 158B, 158C và 266B với 44 lô, tọa lạc trong địa giới hành chính các Phường 3, 4, 5, thành phố Đà Lạt. 
 
Trong đó, phân theo hiện trạng diện tích đất chưa có rừng hơn 24,3 ha; diện tích đất có rừng gỗ trồng trên núi đất gần 2,9 ha.
 
Cụ thể, diện tích rừng gỗ trồng trên núi đất là diện tích rừng thông 3 lá trồng trong các năm 1983, 1984, 1985 bằng vốn ngân sách nhà nước. Tổng trữ lượng gỗ hơn 658 m3, chiếm tỷ lệ gần 80% tổng trữ lượng gỗ trong khu vực. 
 
Hiện có 6 cơ quan và đơn vị doanh nghiệp đang quản lý hơn 27 h a diện tích đất chuyển đổi mục đích sử dụng rừng nói trên.
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/