25-5-2021, 9:5 GMT+7

Hơn 345 triệu đồng hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất

 Chính quyền huyện Lạc Dương vừa quyết định hỗ trợ hơn 345 triệu đồng nguồn vốn ngân sách, cùng với nguồn vốn đối ứng của nông dân xã Đạ Sar và xã Đạ Nhim để phát triển sản xuất cây trồng, vật nuôi trong năm 2021.
 
Cụ thể, ngân sách huyện Lạc Dương hỗ trợ gần 200 triệu đồng, nguồn vốn nông dân đối ứng hơn 100 triệu đồng để xây dựng và nhân rộng mô hình trồng dâu tây giống Mỹ Đá tại xã Đạ Nhim. 
 
Tương tự, tại xã Đạ Sar có tất cả 15 hộ nông dân đối ứng nguồn vốn 27,5 triệu đồng, ngân sách huyện Lạc Dương hỗ trợ khoảng 145 triệu đồng triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi bò sinh sản, heo đen địa phương sinh sản và mua phân bón hữu cơ viên nở để thâm canh cà phê.
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/