5-9-2021, 19:25 GMT+7

Hợp tác xã trên đường củng cố và phát triển theo luật mới

 Qua quá trình triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã (HTX) năm 2012 và các chính sách hỗ trợ phát triển trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tạo ra nhiều điều kiện thuận lợi, các HTX đang từng bước được củng cố và phát triển bền vững.
 
HTX Laba Banana Đạ K’Nàng, Đam Rông đã chủ động kết nối thị trường xuất khẩu chuối Laba sang Mỹ, Nhật, Hàn, Malaysia...
HTX Laba Banana Đạ K’Nàng, Đam Rông đã chủ động kết nối thị trường xuất khẩu chuối Laba sang Mỹ, Nhật, Hàn, Malaysia...
Hai cấp chỉ đạo phát triển mô hình HTX mới
 
Đi vào thực hiện các quy định tại Luật HTX năm 2012, Nghị định số 193 ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế tập thể cấp tỉnh, cấp huyện. Theo đó, ở cấp tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Trưởng Ban Chỉ đạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực; tiếp theo là Tổ Giúp việc đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX. Riêng Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan quản lý nhà nước về HTX trên địa bàn. Và Chi cục Phát triển nông thôn được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) giao nhiệm vụ tham mưu phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX nông nghiệp trên địa bàn. 
 
Ở cấp huyện trong tỉnh Lâm Đồng, công tác quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác và HTX nông nghiệp lần lượt được giao cho Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng NN&PTNT (hoặc Phòng Kinh tế). Ở cấp xã chủ yếu giao nhiệm vụ cho cán bộ chuyên trách phối hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX nông nghiệp tham mưu công tác quản lý nhà nước và triển khai các nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, nông thôn, thực hiện chế độ báo cáo với cơ quan cấp trên…
 
Thông qua Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế hợp tác cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ chuyên trách tham mưu cấp xã nêu trên, toàn tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng và triển khai phương án sản xuất, kinh doanh cho 14 mô hình HTX điển hình tiên tiến theo Luật HTX năm 2012. Trong đó, hỗ trợ đầu tư phát triển hoạt động trên từng HTX như: HTX DVNNTH Trung Thành, xã Gia Viễn (Cát Tiên) cơ giới hóa trong sản xuất lúa giống; 5.000 bao bì đựng lúa giống có in ấn nhãn hiệu, 1 máy chà gạo. HTX Chăn nuôi Cầu Sắt, xã Tu Tra (Đơn Dương) mua 8 máy vắt sữa đơn và 8 máy súc rửa bộ vắt sữa. HTX An Phú, xã Hiệp An (Đức Trọng) 1 dây chuyền sản xuất rau trên vỉ xốp, 2.000 m2 hệ thống tưới che và tưới thông minh cho vườn giống rau, 1 máy đóng gói hút chân không. HTX Cà phê Lâm Viên, xã Liên Đầm (Di Linh) 1 máy cày, 16 máy xịt thuốc và 23 máy phát cỏ, 10 máy xay xát. HTX An Lạc, xã Lộc An (Bảo Lâm) 10 động cơ nổ phục vụ xay xát cà phê kết hợp bơm nước, 15 máy bơm thuốc nén hơi. HTX Đồng Phát, phường Lộc Phát (Bảo Lộc) 16 máy bơm thuốc nén hơi, 10 động cơ nổ phục vụ bơm thuốc. HTX Phi Vàng, xã Đạ Ròn (Đơn Dương) 18 ha khoai tây giống Atlantic…
 
Ngoài ra, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh và cấp huyện trong tỉnh Lâm Đồng cũng đã hỗ trợ 12 HTX nông nghiệp tham gia hội chợ thương mại tại TP Hồ Chí Minh; mở 2 lớp tập huấn cho 160 cán bộ quản lý HTX; phối hợp với Đại sứ quán Israel mở 1 lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò sữa ứng dụng công nghệ cao cho 100 thành viên các HTX tại huyện Đơn Dương. 
 
Vị thế mới HTX trên thị trường trong nước và xuất khẩu
 
“Chương trình hỗ trợ phát triển HTX tính riêng giai đoạn 2015 - 2020 đã giúp các HTX nhanh chóng ổn định tổ chức, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả theo Luật HTX năm 2012. Đặc biệt, có HTX chuối Laba Banana Đạ K’Nàng ở vùng xa của Đam Rông đã đột phá vươn lên làm giàu, hỗ trợ nhiều bà con thành viên là hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao thu nhập thông qua việc chuyển đổi giống cây trồng, tổ chức sản xuất theo chuỗi khép kín và xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường Nhật, Hàn Quốc, Mỹ, Malaysia…”, theo đánh của Sở NN&PTNT Lâm Đồng. 
 
Đến nay, toàn tỉnh Lâm Đồng phát triển 3 liên hiệp HTX nông nghiệp đang hoạt động theo Luật HTX năm 2012 với 18 HTX thành viên. Và trong tổng số 297 HTX nông nghiệp thì có 245 HTX hoạt động hiệu quả cao. Hiện đang phát triển 51 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt với tổng diện tích 796,7 ha, trong chăn nuôi heo với quy mô chuồng trại 6 ha. 
 
Cũng theo Sở NN&PTNT Lâm Đồng, những kết quả triển khai theo Luật HTX năm 2012 nêu trên đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các HTX phát huy nội lực, không ngừng củng cố và phát triển, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Lâm Đồng. Trong đó, việc phát triển các hình thức tổ chức sản xuất thông qua HTX đã có những chuyển biến rõ nét, phương pháp quản lý và tổ chức sản xuất từng bước làm thay đổi nhận thức của Nhân dân, để Nhân dân chủ động, tự nguyện hợp tác, đồng thời là đầu mối thu hút các doanh nghiệp tham gia hình thành liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội và an ninh, quốc phòng trên địa bàn.
 
VĂN VIỆT
http://baolamdong.vn/