28-8-2021, 19:14 GMT+7

Hướng dẫn thủ tục hỗ trợ đối với người dân Lâm Đồng thực sự khó khăn đang ở tại vùng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Ngày 28/8, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện văn bản 6137/UBND- NC ngày 26/8/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ người dân Lâm Đồng đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19.
 
Các địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ chi hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn vì dịch Covid-19
Các địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ chi hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn vì dịch Covid-19
Theo đó, công dân Lâm Đồng đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, thực sự gặp khó khăn sẽ được hỗ trợ mỗi người một lần, với số tiền là: 1,5 triệu đồng/người. Kinh phí hỗ trợ sẽ được chi vào tài khoản của người thụ hưởng; trường hợp không có tài khoản thì chi thông qua người thân.
 
Để nhận được tiền hỗ trợ, công dân đề nghị hỗ trợ phải có giấy tờ chứng minh là công dân của tỉnh Lâm Đồng giấy tờ chứng minh hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 
 
Giấy tờ chứng minh là công dân của tỉnh Lâm Đồng: Sổ hộ khẩu cấp trước ngày 1/7/2021 tại tỉnh Lâm Đồng, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh...
 
Giấy tờ chứng minh việc đang sinh sống tại các tỉnh, thành phố: Công dân chỉ cần cung cấp một trong các loại giấy tờ sau: Giấy đăng ký tạm trú hoặc xác nhận của đơn vị hành chính/công an/đoàn thể địa phương cấp xã nơi đang tạm trú; xác nhận nhân sự của cơ quan/đơn vị nơi đang công tác, làm việc, lao động; sổ khám chữa bệnh; thẻ bảo hiểm y tế; giấy mời hoặc giấy xác nhận tiêm phòng Covid-19 của đơn vị có thẩm quyền, kết quả xét nghiệm SAR-CoV-2 có xác nhận của cấp có thẩm quyền; hợp đồng thuê nhà có công chứng hoặc xác nhận của chính quyền địa phương; phiếu đi chợ, thẻ sinh viên... Đối với các loại giấy tờ có tính chất tạm thời như: Kết quả xét nghiệm, giấy mời, giấy xác nhận tiêm phòng, phiếu đi chợ... phải được cấp sau ngày 9/7/2021.
 
Quy trình thực hiện gồm các bước như sau:
 
Bước 1: Công dân Lâm Đồng đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cung cấp thông tin theo mẫu (mẫu số 1) và gửi cho người thân đang sinh sống tại Lâm Đồng, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú kèm theo giấy tờ chứng minh hiện đang sinh sống, học tập và làm việc tại các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
Người thân đang sinh sống tại Lâm Đồng điền thông tin, ký vào phiếu kê khai (theo mẫu số 1) kèm giấy tờ có kiên quan nộp tại UBND cấp xã – nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.
 
Trường hợp công dân không có người thân đang sinh sống tại Lâm Đồng thì điền thông tin và ký vào phiếu kê khai kèm giấy tờ có liên quan và liên hệ với UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú để được hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến.
 
Bước 2: UBND cấp xã tiếp nhận thông tin kê khai của công dân, rà soát, thẩm định, xét duyệt, công khai (1 ngày tại trụ sở UBND cấp xã) và lập danh sách công dân đủ điều kiện hưởng hỗ trợ với sự tham gia giám sát của các đại diện tổ chức chính trị - xã hội kèm thông tin và giấy tờ liên quan trình UBND cấp huyện.
 
Bước 3: UBND cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách công dân trình UBND cấp tỉnh  (thông qua Sở Lao động Thương binh và Xã hội) và tạm ứng kinh phí chi hỗ trợ cho công dân trong thời gian chờ UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời tiếp tục rà soát các đối tượng thụ hưởng trong quá trình thực hiện việc chi trả, đảm bảo chi trả đúng chế độ và đối tượng theo quy định.
 
Bước 4: Sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh, Sở Tài chính sẽ chuyển kinh phí cho UBND cấp huyện theo quy định.
 
 http://baolamdong.vn/