8-3-2021, 19:22 GMT+7

Hưởng ứng Tuần lễ Áo dài Việt Nam và gặp mặt chị em phụ nữ nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3

 Được sự quan tâm của Ban Giám đốc Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, Công đoàn cơ sở Trung tâm tổ chức gặp mặt toàn thể chị em phụ nữ cơ quan nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, đồng thời hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” năm 2021, từ ngày 01/3 đến ngày 08/3, nhằm tôn vinh giá trị truyền thống, văn hoá Việt Nam!


TIPC Lâm Đông