28-5-2021, 13:54 GMT+7

Huyện Lạc Dương hỗ trợ cho nông dân phát triển sản xuất

 Từ nguồn vốn ngân sách của địa phương, huyện Lạc Dương vừa trích hơn 345 triệu đồng cùng với nguồn vốn đối ứng của nông dân xã Đạ Sar và xã Đạ Nhim để hỗ trợ kinh phí cho nông dân phát triển sản xuất cây trồng, vật nuôi

 

 Cụ thể, kinh phí từ ngân sách huyện Lạc Dương đã hỗ trợ gần 200 triệu đồng, nguồn vốn nông dân đối ứng hơn 100 triệu đồng để mua cây giống và nhân rộng mô hình trồng dâu tây giống Mỹ đá tại xã Đạ Nhim. Cùng với đó, tại xã Đạ Sar,  huyện Lạc Dương hỗ trợ khoảng 145 triệu đồng và 15 hộ nông dân đối ứng nguồn vốn 27,5 triệu đồng để triển khai kế hoạch phát triển chăn nuôi bò và nuôi heo đen địa phương sinh sản cũng như mua phân bón hữu cơ để thâm canh cây cà phê. Việc hỗ trợ này nhằm giúp nông dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương có kinh phí và việc làm ổn định để phát triển kinh tế trong thời điểm khó khăn phải chống chọi với dịch bệnh Covid- 19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay ./.

http://lamdongtv.vn/