28-6-2021, 9:21 GMT+7

Kêu gọi 3 dự án đầu tư nước ngoài trên lĩnh vực nông nghiệp

 Huyện Cát Tiên vừa lên danh mục 3 dự án kêu gọi đầu tư nước ngoài về lĩnh vực lâm nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, đó là dự án xây dựng 300 ha vùng sản xuất lúa hữu cơ tại các xã Quảng Ngãi, Đức Phổ, Phước Cát 2, Gia Viễn, Nam Ninh, Tiên Hoàng và thị trấn Cát Tiên, qua đó góp phần nâng cao giá trị thương hiệu “Lúa - gạo Cát Tiên” trên thị trường.

Tiếp theo, dự án sản xuất 1.500 ha điều hữu cơ trên toàn huyện Cát Tiên nhằm tạo đột phá năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Cuối cùng là dự án chăn nuôi 10.000 con bò thịt ứng dụng công nghệ cao trong huyện Cát Tiên, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Cả 3 dự án với 100% nguồn vốn nước ngoài, mức đầu tư do doanh nghiệp đề xuất.

VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/