9-3-2021, 11:5 GMT+7

Kêu gọi nhà đầu tư sản xuất trứng tằm giống nội địa

 Sở Công thương Lâm Đồng vừa đề xuất UBND tỉnh có văn bản chính thức đề nghị với Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương về việc xem xét hỗ trợ kêu gọi tìm kiếm các nguồn cung, cũng như kêu gọi doanh nghiệp đầu tư sản xuất trứng giống tằm nội địa. Do ảnh hưởng từ dịch COVID-9, nhiều doanh nghiệp trực tiếp nhập khẩu trứng tằm từ Trung Quốc gặp khó khăn khiến nông dân không đủ trứng tằm giống, doanh nghiệp sản xuất tơ, lụa thiếu nguyên liệu đầu vào. Các doanh nghiệp đề xuất tỉnh tạo nguồn trứng giống tằm ổn định tại tỉnh Lâm Đồng hoặc trong lãnh thổ Việt Nam. Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương Việt Nam đang phối hợp với Tổng lãnh sự Việt Nam tại Côn Minh - Trung Quốc hỗ trợ tìm kiếm các nguồn cung cũng như doanh nghiệp đủ khả năng đầu tư sản xuất trứng tằm giống để đáp ứng nhu cầu của ngành tơ tằm. Theo Sở Công thương tỉnh, Lâm Đồng hiện có 9.100 ha dâu, nhu cầu trứng tằm giống xấp xỉ 286 ngàn hộp/năm và tăng khoảng 5% mỗi năm.
 
D.Q
http://baolamdong.vn/