4-8-2021, 16:54 GMT+7

Khai mạc kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X

 Sáng 4/8, HĐND tỉnh khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm) để xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền. 
 
Toàn cảnh kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X
Toàn cảnh kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa X
Kỳ họp dưới sự chủ trì, điều hành của các đồng chí: Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; K’Mák - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Tôn Thiện Đồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
 
Cùng tham dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng, các sở, ngành, đơn vị liên quan cùng đông đủ các đại biểu HĐND tỉnh khóa X. 
 
Kỳ họp được tiến hành theo hình thức họp tập trung nhưng đảm bảo nghiêm quy định 5K về phòng chống dịch Covid-19. Tất cả các đại biểu tham dự kỳ họp đã được xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 và có kết quả âm tính. 
 
Chủ tọa kỳ họp
Chủ tọa kỳ họp
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khoá X diễn ra trong thời điểm Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn khởi trước thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sự thành công của kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp; đồng thời, tình hình dịch Covid-19 đã và đang bùng phát ở các tỉnh phía Nam và ở tỉnh Lâm Đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2021, bên cạnh những thuận lợi, chúng ta phải ứng phó với nhiều khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là sự ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh Covid-19. Song, với sự quan tâm của Trung ương, sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự chủ động, tích cực của các cấp, các ngành; sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng các doanh nghiệp và toàn thể nhân dân nên chúng ta đã thực hiện khá tốt mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế.
 
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt 5%, tổng mức đầu tư toàn xã hội tăng 10,7%; tổng thu ngân sách nhà nước tăng 43,2% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa - xã hội duy trì ổn định. Chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện khá tốt; đời sống nhân dân được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tạo tiền đề vững chắc để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 đã đề ra.
 
Trong 6 tháng cuối năm, dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi cả hệ thống chính trị nói chung và HĐND tỉnh nói riêng phải phát huy cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của mình trước cử tri và Nhân dân trong tỉnh để bàn và thống nhất đưa ra những giải pháp đúng, biện pháp mạnh trong công tác phòng chống dịch Covid-19, mà nhất là những giải pháp đột phá để khơi thông các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
 
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc kỳ họp
Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu khai mạc kỳ họp
Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, thời gian của kỳ họp là 1 ngày, trong khi khối lượng công việc của kỳ họp là khá nhiều, với nhiều nội dung quan trọng; vì vậy, đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, đánh giá thật khách quan, toàn diện kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, thiếu sót; trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với khả năng và điều kiện cụ thể của tỉnh, bảo đảm hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã đề ra, tạo tiền đề quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy và của HĐND tỉnh, đáp ứng sự mong đợi của cử tri và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
 
Các đại biểu tham dự kỳ họp đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 của UBND tỉnh; báo cáo tóm tắt về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương góp ý cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2021 của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Văn hóa - Xã hội, Dân tộc.
 
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự kỳ họp
Đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Trần Văn Hiệp - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự kỳ họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng báo cáo đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021. 
 
Theo đó, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch phát triển chung của tỉnh, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực, nhất là ngành du lịch, thương mại, dịch vụ. Tuy nhiên, với sự điều hành phát triển kinh tế - xã hội chủ động, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả và sát với tình hình thực tế của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành, cộng đồng các doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân đã chung sức, đồng lòng, nỗ lực tập trung thực hiện hoàn thành mục tiêu kép nên kinh tế - xã hội 6 tháng của tỉnh tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.
 
Các đại biểu tham dự kỳ họp
Các đại biểu tham dự kỳ họp
Kinh tế tăng trưởng cao so cùng kỳ; lĩnh vực nông nghiệp đạt mức tăng trưởng khá, đảm bảo tiến độ thời vụ; sản xuất công nghiệp tiếp tục phát triển. Lĩnh vực du lịch, dịch vụ tuy chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn tăng so cùng kỳ; lượng khách du lịch, khách qua lưu trú tăng. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng khá so cùng kỳ. Tiến độ thu ngân sách đảm bảo yêu cầu đề ra. Tiến độ đầu tư và giải ngân vốn đầu tư tăng so cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được các ngành, các cấp chủ động tổ chức, triển khai thực hiện các giải pháp kịp thời, hiệu quả, linh hoạt và phù hợp với diễn biến của dịch bệnh; ưu tiên đảm bảo an toàn sức khỏe của Nhân dân và cộng đồng...
 
Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP - giá so sánh năm 2010) tăng 5%; trong đó, ngành nông, lâm, thủy sản tăng 4,42%; công nghiệp, xây dựng tăng 7,56%; dịch vụ tăng 4,18%. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 304,9 triệu USD, đạt 37,4% kế hoạch, giảm 6,6%. Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 6.816 tỷ đồng, tăng 10,7%. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 6.426,5 tỷ đồng, bằng 69,1% dự toán địa phương, tăng 43,2% so với cùng kỳ; trong đó, thu thuế, phí, lệ phí 3.632,4 tỷ đồng, bằng 65,6% dự toán địa phương, tăng 43,2%. Tổng lượt khách du lịch 1.995.000 lượt, đạt 48,6% kế hoạch, tăng 6,3%; trong đó, khách quốc tế 14.739 lượt, đạt 9,8% kế hoạch, giảm 83,7%, khách qua lưu trú 1.721.000 lượt, tăng 2,4%. Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia 81,3%, đạt 100,4% kế hoạch. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 86,7%, đạt 95,3% kế hoạch, tăng 3,3%. Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đạt 100%.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng báo cáo tại kỳ họp
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đặng Trí Dũng báo cáo tại kỳ họp
Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã được nghe đại diện UBND tỉnh thẳng thắn nêu lên một số tồn tai, hạn chế nhất định như: Tốc độ tăng trưởng chưa đạt mục tiêu đề ra, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, lưu trú, giải trí...; kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ. Tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp tuy giảm nhưng còn diễn biến phức tạp; trật tự an toàn xã hội và tai nạn giao thông còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, tăng so với cùng kỳ. Công tác lập quy hoạch thực hiện còn chậm, quản lý theo quy hoạch chưa tốt. Công tác cấp phép, quản lý trật tự xây dựng còn nhiều bất cập, chưa chặt chẽ. Tình hình vi phạm quản lý đất đai, phân lô bán nền trái phép còn diễn biến phức tạp. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tuy tăng so cùng kỳ nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra. Tình trạng giá thép tăng, khan hiếm vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công. Thu ngân sách và chống thất thu ngân sách ở một số lĩnh vực chưa đạt yêu cầu, nhất là lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, du lịch, dịch vụ lưu trú. Công tác cải cách hành chính tuy có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn một số sở, ban, ngành, địa phương chậm trễ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao; chất lượng tham mưu còn nhiều hạn chế. Tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến phức tạp. An sinh xã hội của một bộ phận người dân còn khó khăn, đặc biệt là các đối tượng yếu thế, người lao động tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất phi nông, lâm nghiệp do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Trật tự an toàn xã hội còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn, tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu chí, tai nạn đuối nước ở trẻ em gia tăng. Công tác lập lại hành lang an toàn đường bộ, chỉnh trang đô thị còn chậm.
 
Các đại biểu HĐND tỉnh khóa X cơ bản thống nhất với các nội dung chương trình, báo cáo trình kỳ họp, có đại biểu bày tỏ sự ghi nhận, đánh giá cao công tác phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian qua của tỉnh, nhất là lực lượng y tế, thực hiện truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch nhanh, đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Thời gian qua, tỉnh cũng đã có nhiều cố gắng tập trung trong lĩnh vực đầu tư công, làm tốt công tác an sinh xã hội, kịp thời động viên, khen thưởng, biểu dương, giúp đỡ những đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19…
 
Buổi chiều, các đại biểu tham dự kỳ họp sẽ được nghe báo cáo giải trình một số nội dung cử tri và đại biểu quan tâm của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp. Kỳ họp tiếp tục tiến hành thảo luận, xem xét thông qua dự thảo các nghị quyết và biểu quyết thông qua các nghị quyết trình tại kỳ họp. 
 
Báo Lâm Đồng điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc và cử tri trong tỉnh.
 
NGUYỆT THU
http://baolamdong.vn/