15-6-2021, 16:10 GMT+7

Khảo sát tổ chức hoạt động bay dù lượn tại đỉnh Brah Yàng

 Thông tin từ UBND huyện Di Linh cho biết, huyện đã thống nhất cho Công ty TNHH Đào tạo thể thao hàng không Việt Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) khảo sát vị trí, xây dựng phương án làm cơ sở lập các hồ sơ, thủ tục theo quy định để xin phép tổ chức hoạt động bay dù lượn tại khu vực núi Brah Yàng thuộc địa phận xã Gia Hiệp, Di Linh.
 
Qua đó, Công ty thực hiện khảo sát, lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục theo quy định để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt nhằm triển khai hoạt động bay dù lượn tại khu vực núi Brah Yàng. Chỉ được triển khai hoạt động khi có đầy đủ hồ sơ, thủ tục, giấy phép, phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đồng thời, yêu cầu Công ty chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, an ninh trật tự, an toàn giao thông trong quá trình triển khai các hoạt động tại địa phương.
 
HOÀNG YÊN
http://baolamdong.vn/
Tin trong ngày.
Tin khác.