12-1-2021, 10:35 GMT+7

Khen thưởng 17 đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế năm 2020

 Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 và triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2021 diễn ra vào ngày 11/1/2020. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Hiệp - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Phan Văn Đa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng; cùng lãnh đạo và đội ngũ công chức ngành thuế và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp thực hiện tốt nghĩa vụ thuế.
 
Theo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020 là 9.425,7 tỷ, đạt 101% dự toán địa phương và bằng 109% so năm 2019. Trong đó, thu thuế, phí 5.523,1 tỷ, đạt 92% dự toán địa phương và bằng 105% so cùng kỳ. Số thu từ thuế, phí chưa đạt dự toán do ảnh hưởng của hạn hán đến sớm và kéo dài, cùng với sự bùng phát của dịch bệnh Covid-19 và tác động của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, nhưng đã tăng 327 tỷ so với dự kiến thu năm 2020 theo Nghị quyết HĐND tỉnh và đã đạt được kết quả tích cực so với bình quân chung cả nước. 
 
Chi cục Thuế khu vực Bảo Lộc – Bảo Lâm nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng
Chi cục Thuế khu vực Bảo Lộc - Bảo Lâm nhận cờ thi đua của UBND tỉnh Lâm Đồng
Thu từ đất, nhà 1.970,1 tỷ, đạt 152% dự toán địa phương, bằng 129% so cùng kỳ. Trong đó, thu tiền sử dụng đất 1.750,2 tỷ, đạt 190% dự toán địa phương, bằng 144% so cùng kỳ; thu từ xổ số kiến thiết 1.290,5 tỷ, đạt 112% dự toán địa phương, bằng 119% so cùng kỳ; tài chính thu 252,7 tỷ, đạt 95% dự toán địa phương, bằng 112% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 237,3 tỷ, đạt 53% dự toán địa phương, bằng 62% so cùng kỳ; có 6/6 chi cục thuế (12/12 địa phương) thu đạt và vượt dự toán năm 2020; 5/6 chi cục thuế (11/12 địa phương) thu tăng so năm 2019. 
 
Đạt được kết quả trên trong một năm vô cùng khó khăn là do ngay từ đầu năm, Cục Thuế tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện kịp thời các giải pháp theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Trong đó, tập trung triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh bị tác động bởi dịch Covid-19; ban hành chương trình hành động để triển khai thực hiện kế hoạch của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh Lâm Đồng. Bên cạnh đó, cơ quan thuế các cấp đã tích cực phối hợp, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường việc kiểm soát và khai thác nguồn thu, chú trọng việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người nộp thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.
 
Cục Thuế Lâm Đồng, các chi cục thuế và 2 Phòng Thanh tra – Kiểm tra của Cục Thuế nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
Cục Thuế Lâm Đồng, các chi cục thuế và 2 Phòng Thanh tra - Kiểm tra của Cục Thuế nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh
 Ngành thuế đặt ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 16 giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch thu thuế năm 2021 được UBND tỉnh giao là: Tổng thu ngân sách 9.300 tỷ; trong đó, thu nội địa 9.020 tỷ, thu thuế, phí 5.540 tỷ, thu từ đất, nhà 1.800 tỷ đồng… 
 
Nhiều địa phương, sở ngành có tham luận về những khó khăn trong công tác phối hợp thu thuế và giải pháp thực hiện thu hiệu quả, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế, công tác chống thất thu thuế, nhất là trong lĩnh vực khai thác khoáng sản và kinh doanh bất động sản, trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn…
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng và cảm ơn những nỗ lực, cố gắng của ngành thuế, góp phần xây dựng Lâm Đồng giàu mạnh, bền vững. Chủ tịch UBND tỉnh nhắc nhở: Thu ngân sách đạt và vượt, nhưng nguồn thu chưa ổn, vẫn thất thu ở một số địa bàn và lĩnh vực; thu về khai thác khoáng sản, kinh doanh xăng dầu chưa kiểm soát hết; chưa tính được phần thu chuyển đổi cổ phần, chuyển nhượng dự án; nợ đọng thuế, chẳng hạn nợ tiền thuê đất năm 2020 là 394 tỷ đồng, bằng 4,2% tổng thu ngân sách nhà nước là chưa cao, nhưng tính ra là làm được 20 trường học kiên cố... 
 
8 doanh nghiệp nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
8 doanh nghiệp nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng
Chủ tịch UBND tỉnh đề xuất, năm 2021, trong trạng thái bình thường mới, thu ngân sách nhà nước được giao chưa bằng số thu thực tế của năm 2020, nhưng yêu cầu phải vượt 10-12%, có nghĩa là tổng thu cuối năm phải đạt từ 10 ngàn tỷ trở lên. Do đó, cần tập trung vào các địa bàn xung yếu, thu đúng, thu đủ chính là để tạo công bằng; cắt bỏ những thủ tục rườm rà để tạo thuận lợi cho người nộp thuế; đồng thời, cử cán bộ thuế trực tại bộ phận một cửa để hỗ trợ người nộp thuế.
 
Hội nghị cũng tổ chức trao cờ và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp cho 8 tập thể thuộc Cục Thuế và 8 doanh nghiệp của tỉnh đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác thuế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng năm 2020.
 
LÊ HOA
http://baolamdong.vn/