27-8-2021, 12:14 GMT+7

Khi nông dân thích ứng với đại dịch

 Kkhi một đại dịch hoàn toàn mới mẻ xuất hiện,dù nông dân đã nhiều phen đã trải qua thiên tai, dịch bệnh tấn công mùa màng, nhưng nay những khó khăn ấy cũng chưa thấm vào đâu so với hiện nay.

 

Tuy nhiên với sự nhạy bén, linh động trong sản xuất, nông dân đã chọn nhiều cách thích ứng khác nhau để duy trì sản xuất trong đại dịch.
 

 
      Nếu như thời gian trước đến làng hoa Vạn Thành, phường 5, thành phố Đà Lạt khó có thể tìm ra nông hộ nào trồng rau vì gần 100% người dân chuyên canh cây hoa. Nhưng nay, vì hoa không tiêu thụ được do dịch bệnh kéo dài, người dân đã chọn cách thích ứng khác…trồng thử nghiệm cây rau với hy vọng lấy  ngắn nuôi dài, mong qua đại dịch.   
 

 
Chuyển đổi diện tích trồng hoa sang trồng rau ngắn ngày là một giải pháp tạm thời để nông dân có thể duy trì sinh kế, tuy nhiên không phải người trồng hoa nào cũng mạnh dạn chuyển đổi. Với những nông dân có diện tích trồng hoa lớn, có vốn dự trữ tương đối thì họ lại chọn cách tiếp tục chăm sóc diện tích hoa dài ngày và xuống giống hoa mới mong cho dịch bệnh qua đi, thị trường ổn định trở lại họ sẽ có thu nhập bù lỗ. 
 

 
Theo thống kê sơ bộ của ngành nông nghiệp, hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt hiện nay có khoảng 400 ha hoa, chiếm khoảng 66% diện tích hoa toàn tỉnh. Trong đó gần 10% diện tích trồng hoa được chuyển sang trồng rau. Đây là tỷ lệ không đáng kể nhưng cũng cho thấy nông dân đã có những lựa chọn ban đầu cho việc chuyển đổi hình thức độc canh như trước đây. 
 

 
Theo khyuến cáo của ngành chuyên môn, việc chuyển đổi cây trồng lúc này là hướng đi tất yếu, nhưng bà con nông dân cũng cần theo dõi thị trường để điểu chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp. Đại dịch Covid-19 được xem như một phép thử đối với mọi ngành, mọi nghề, mọi người thích ứng và vượt qua khó khăn, người trồng hoa Đà Lạt cũng không ngoại lệ. Với tư duy nhạy bén, linh hoạt trong sản xuất hy vọng sẽ giúp nông dân sớm vượt qua thử thách để phục hồi kinh tế khi dịch bệnh đi qua./. 

http://lamdongtv.vn/
Tin trong ngày.
Tin khác.