6-9-2019, 8:34 GMT+7

Khởi nghiệp du lịch với tầm nhìn toàn cầu

 Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh 2019, chiều 4/9/2019, Diễn đàn "Khởi nghiệp du lịch với tầm nhìn toàn cầu" được tổ chức nhằm đưa ra những giải pháp khuyến khích các doanh nghiệp khởi nghiệp du lịch của Việt Nam và các quốc gia khu vực hạ nguồn sông Mêkông sáng tạo các sản phẩm du lịch mới.

Diễn đàn bao gồm các hoạt động gặp gỡ các nhà đầu tư và hoạt động triển lãm khởi nghiệp du lịch với sự tham dự của các startup du lịch nổi bật… là cơ hội để các start-up trong ngành Du lịch tại Việt Nam và trong khu vực có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tầm nhìn, tiềm năng, thách thức và cùng tìm cơ hội đầu tư phát triển start-up trong du lịch.

Giám đốc Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp Sông Hàn (Shi) Lý Đình Quân cho biết, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam vẫn còn non trẻ với nhiều tồn tại và khó khăn ở tất cả các giai đoạn hỗ trợ khởi nghiệp, từ ý tưởng đến doanh nghiệp và từng thành tố của hệ sinh thái khởi nghiệp trong doanh nghiệp; đặc biệt, đối với hệ sinh thái khởi nghiệp du lịch còn rất mới lạ, nguồn lực rời rạc, chưa có nhiều sự hợp tác và kết nối. Vì vậy, cần tập trung vào các nhóm nội dung cơ bản: xây dựng đề án tổng thể cấp quốc gia về thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp du lịch; tổ chức hội thảo, diễn đàn, đối thoại, tư vấn, các cuộc thi khởi nghiệp du lịch trong giai đoạn đầu để hình thành nhận thức, tư duy về khởi nghiệp du lịch thông minh nhằm kết nối các nguồn lực trong hệ sinh thái khởi nghiệp; tăng cường sự hợp tác của Tổng cục du lịch, các Sở Du lịch trong những hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp du lịch, từng bước đưa doanh nghiệp du lịch thông minh vào đối tác hỗ trợ chính trong cơ chế, chính sách của địa phương; tạo điều kiện tối ưu cho các hoạt động hỗ trợ, kết nối khởi nghiệp du lịch trong các trường đại học (đặc biệt cho sinh viên ngành du lịch tiếp cận với chương trình đào tạo doanh nhân, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo); khuyến khích hợp tác, liên kết trong đầu tư khởi nghiệp du lịch thông minh, tăng cường cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ và phát triển bền vững.

Tại diễn đàn, đa số các đại biểu đều cho rằng, khởi nghiệp du lịch thông minh thực sự là công cụ hiệu quả để tạo ra thế hệ doanh nhân du lịch mới, sáng tạo với công nghệ có sức đột phá lớn cho phát triển kinh tế ở từng địa phương và từng quốc gia; đặc biệt đối với Việt Nam, nền tảng tri thức và công cụ công nghệ để khai thác tài nguyên bản địa là rất lớn. Nếu có sự vào cuộc đồng bộ và đầu tư đúng mức, trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ tạo ra lớp doanh nhân du lịch chất lượng cao với hàng ngàn doanh nghiệp du lịch thông minh sẽ ra đời.

http://vtr.org.vn
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,882