15-5-2020, 16:28 GMT+7

Khuyến công Lâm Đồng hỗ trợ doanh nghiệp phát huy nội lực

 Một trong những địa phương hiếm hoi trong toàn quốc mà kinh phí khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp theo mô hình cho vay - thu hồi, Lâm Đồng đang tích cực giúp doanh nghiệp thay đổi công nghệ, mua sắm trang thiết bị máy móc hiện đại...
 
Công ty Nông sản Trình Nhi đầu tư nhà máy 50 tỷ đồng, trong đó có nguồn kinh phí khuyến công
Công ty Nông sản Trình Nhi đầu tư nhà máy 50 tỷ đồng, trong đó có nguồn kinh phí khuyến công
 
Điểm nổi bật Quỹ Khuyến công tỉnh Lâm Đồng đã đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát huy nội lực là mục tiêu của quỹ, để mỗi đồng kinh phí bỏ ra đều được sử dụng đúng mục đích và thực sự hiệu quả.
 
Công ty Nông sản Trình Nhi vừa xây dựng và đưa vào hoạt động nhà máy chế biến nông sản tại Khu Công nghiệp (KCN) Phú Hội, Đức Trọng với tổng vốn đầu tư lên tới 50 tỷ đồng. Qua đó, công ty được Quỹ Khuyến công hỗ trợ 500 triệu đồng không hoàn lại từ nguồn khuyến công quốc gia. Ông Lê Quang Thành Liêm, Giám đốc Công ty cho biết, dù kinh phí hỗ trợ không lớn so với đầu tư của doanh nghiệp nhưng cũng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp mua thêm một số máy móc hiện đại phục vụ sản xuất. 
 
Không chỉ Công ty Nông sản Trình Nhi, hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã được Quỹ Khuyến công hỗ trợ trong 7 năm qua. Ông Lê Phước Long, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, Chương trình khuyến công đã thực hiện 399 đề án với kinh phí trên 70 tỷ đồng từ năm 2014 tới nay. Trong đó, khuyến công địa phương thực hiện 359 đề án với kinh phí trên 54 tỷ đồng, nguồn khuyến công quốc gia thực hiện 40 đề án với kinh phí trên 16,1 tỷ đồng. Riêng năm 2020, chương trình khuyến công thực hiện 40 đề án với kinh phí trên 12 tỷ đồng. 
 
Đánh giá trên thực tế, chương trình khuyến công chủ yếu hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất, nhất là các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực có thế mạnh của Lâm Đồng như chế biến trà, cà phê, nông sản, tơ tằm...
 
Trong tổng kinh phí 70 tỷ đồng, đã có 54,6 tỷ đồng dành trực tiếp cho doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất. 
 
Điều đặc biệt của Chương trình khuyến công Lâm Đồng là thực hiện rất thành công với hình thức hỗ trợ có thu hồi kinh phí. Theo đó, doanh nghiệp được chương trình cho vay không lãi và sẽ trả lại vốn sau khi hết dự án. Số kinh phí cho vay này được sử dụng vào việc xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị, đổi mới công nghệ... nhằm sản xuất ra những sản phẩm mới hoặc nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Từ năm 2014-2020, Chương trình khuyến công Lâm Đồng đã thực hiện 102 đề án có thu hồi kinh phí với 38,5 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 71% ngân sách tỉnh cấp cho hoạt động khuyến công. Các doanh nghiệp nhận tài trợ đều đầu tư thực sự vào sản xuất kinh doanh, có nguồn để trả nợ đầy đủ cho quỹ, giúp nguồn quỹ được bảo toàn và luân chuyển nhanh chóng, ngày càng nhiều doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn này. Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển nông nghiệp cho biết thêm, Lâm Đồng là một trong số ít địa phương trong toàn quốc thực hiện đề án khuyến công có thu hồi kinh phí, là điển hình cho việc phát huy hiệu quả của nguồn vốn khuyến công. 
 
Chương trình khuyến công Lâm Đồng đã cho vay 38,5 tỷ đồng và hỗ trợ không hoàn lại 31,5 tỷ đồng giúp doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất. Tuy nhiên, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp đã bỏ nguồn vốn tới 400 tỷ đồng để thực hiện các dự án. Nhà nước hỗ trợ một phần, doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư gấp nhiều lần để tăng cường sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn khuyến công hỗ trợ như “thuốc nhử” doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư, nâng cao năng suất, chất lượng hàng hóa. Nhiều chủ doanh nghiệp nhận được hỗ trợ nguồn vốn khuyến công như Công ty Trà Long Đỉnh, Công ty Viên Sơn... đều khẳng định, nguồn vốn khuyến công đã góp phần giúp doanh nghiệp bớt khó khăn trong đầu tư, doanh nghiệp mạnh dạn hơn trong phát triển và cải tiến cơ sở sản xuất. 
 
Mục tiêu của Chương trình khuyến công Lâm Đồng vẫn là tăng cường việc hỗ trợ có thu hồi kinh phí, giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đầu tư phát triển sản xuất, đồng thời bảo toàn được nguồn vốn, giúp thêm nhiều doanh nghiệp tiếp cận được nguồn hỗ trợ. 
 
DIỆP QUỲNH
http://baolamdong.vn/
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,412