11-6-2020, 10:19 GMT+7

Kịch bản tăng trưởng của Lâm Đồng năm 2020

 “Nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm đó là, các ngành, các cấp quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” - vừa tập trung thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo sức bật cho phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; vừa tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19”. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt nhấn mạnh các giải pháp chủ chốt thực hiện các chỉ tiêu KT-XH trong tháng 6 và 6 tháng cuối năm 2020.
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt nhấn mạnh các giải pháp chủ chốt thực hiện các chỉ tiêu KT-XH trong tháng 6 và 6 tháng cuối năm 2020.
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Đoàn Văn Việt tại cuộc họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5/2020 mới đây.
 
Theo phân tích của ông Đặng Trí Dũng - Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư trong phiên họp đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2020, dự báo tăng trưởng của tỉnh Lâm Đồng đạt tốc độ từ 5,5 - 6%; trong đó, khu vực I (khu vực nông nghiệp) vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng như chỉ tiêu đề ra; khu vực II (công nghiệp, xây dựng) và khu vực III (dịch vụ) sẽ bị ảnh hưởng nặng. Tuy nhiên, việc đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cần có số liệu chính thức từ hệ thống thống kê và các ngành, các cấp để có nhận định khách quan, chính xác, đưa ra các giải pháp kịp thời và hợp lý. Đồng thời với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh quy định về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, bù đắp một phần hậu quả do dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế.
 
Nếu năm 2020, Lâm Đồng đạt mức tăng trưởng 7%, thì cả nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ đạt mức tăng trưởng 8% nhưng để đạt được rất khó. Nếu mức tăng trưởng đạt trên 6% cũng phải thúc đẩy các khu vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ du lịch; tiếp tục đẩy mạnh xem xét giải quyết thủ tục các dự án vốn đầu tư ngoài ngân sách và lựa chọn nhà đầu tư có năng lực vào các Khu Du lịch Quốc gia Đan Kia - Suối Vàng và hồ Tuyền Lâm; tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư để triển khai xây dựng; thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết việc làm, thu hồi các dự án không triển khai; chủ động thực hiện phòng chống thiên tai, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, kiểm soát giá thực phẩm, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng, thực hiện an sinh xã hội…
 
Ông Nguyễn Tấn Châu - Cục trưởng Cục Thống kê có những phân tích chi tiết hơn: Theo tính toán, tăng trưởng 6 tháng đầu năm chỉ tăng 0,5% so với cùng kỳ. Các ngành lĩnh vực như bán buôn bán lẻ, ô tô xe máy giảm 20%; vận tải kho bãi giảm gần 21%, dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 23%. Với tốc độ tăng trưởng 6 tháng đầu năm đạt 0,5%, thì khu vực 1 tăng 4,89%, khu vực II tăng 5,9% (có tác động của đầu tư công), khu vực III tăng trưởng âm 3,67% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, theo tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm, 6 tháng đầu năm của Lâm Đồng thường chỉ chiếm 34% so với cả năm, quý III có thể tăng bằng 6 tháng và quý IV có thể gấp đôi 6 tháng. Như vậy, 6 tháng cuối năm có thể tăng trưởng GRDP ở mức 65% của cả năm. 
 
Để kịp tốc độ tăng trưởng đề ra của năm 2020, thì 6 tháng cuối năm phải tăng 7,5%; trong đó, khu vực II phải tăng được 11%, khu vực III tăng 10%. Nhưng, vấn đề là, khu vực III từ năm 2020 có quy định của Chính phủ là dừng tăng lương từ 1/7 sẽ tác động khiến khu vực này còn giảm nữa (vì trong khu vực III có các ngành quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, đảng - đoàn - thể, giáo dục, y tế…). Đây là phương án tăng 5% của cả năm và nếu đạt được thì cả giai đoạn 2016 - 2020, chỉ đạt 7,33% (chưa đạt mục tiêu đề ra là 8%).
 
Tích cực xúc tiến, thu hút khách du lịch nội địa là một trong những nhiệm vụ cấp bách đang được tỉnh triển khai
Tích cực xúc tiến, thu hút khách du lịch nội địa là một trong những nhiệm vụ cấp bách đang được tỉnh triển khai
 
Nếu mức tăng trưởng của năm 2020 đạt 6%, thì 6 tháng cuối năm phải tăng trưởng 8,78% thì khu vực II và khu vực III phải tăng rất cao (khu vực II phải tăng ít nhất 13%, khu vực III phải tăng 12% - rất khó đạt, do sản lượng bia tiêu thụ yếu, thủy điện tăng chậm, du lịch dịch vụ chưa hồi phục…). Nếu tăng trưởng đạt được 6% thì giai đoạn 2016-2020 đạt 7,54% (vẫn chưa đạt kế hoạch). Để đạt 8% như kế hoạch đề ra, thì tăng trưởng năm phải đạt 6,5-6,7%, và các khu vực II, III phải tăng cao hơn nữa… Đạt được tốc độ tăng trưởng như vậy, ngoài các giải pháp của Chính phủ đối với các ngành kinh tế trọng điểm, các ngành phải chỉ đạo quyết liệt, tạo mọi điều kiện tháo gỡ khó khăn, tăng cường đầu tư công, giải ngân vốn xây dựng cơ bản, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, tìm kiếm mở rộng thị trường…
 
Theo ông Nguyễn Trọng Thoan - Cục trưởng Cục Thuế: 5 tháng đầu năm tăng cả về tổng thu ngân sách nhà nước và thuế phí, nhưng chưa đạt tiến độ. Do hạn hán ảnh hưởng trực tiếp đến đơn vị thủy điện; chính sách của Nhà nước ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của Nhà máy Bia Sài Gòn; do tác động của dịch COVID-19, các địa phương thực hiện gia hạn thuế trong 5 tháng (từ tháng 2 đến tháng 6), nhưng số thu không lớn do các ngành nghề ngưng kinh doanh, không phát sinh thuế, nên không có số thu để gia hạn. Dự kiến 6 tháng đầu năm đạt 50% dự toán, đến nay, sau 5 tháng, tổng thu đạt 42%, thuế phí đạt 43%. Trong thời gian dịch bệnh, các hoạt động của ngành thuế như thanh tra - kiểm tra, xử lý nợ đọng theo chỉ đạo của ngành và Chính phủ hầu như dừng. Quyết toán năm 2019, báo cáo lãi có 83%, lỗ hơn 7%, không dao động 10%. 
 
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Văn Việt khẳng định nhiệm vụ của tháng 6 và 6 tháng cuối năm là rất nặng nề, nhưng cũng thể hiện quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh; các ngành, các cấp, các địa phương cần tập trung mọi giải pháp và nguồn lực phấn đấu đạt các chỉ tiêu cơ bản của cả nhiệm kỳ; tăng cường thu hút khách du lịch; khôi phục sản xuất, ổn định giá cả, liên kết và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa; phát huy các thế mạnh và tích cực xúc tiến đầu tư; đẩy mạnh giải ngân; rà soát các khoản thu; chi dùng tiết kiệm; đồng thời, vẫn phải chú trọng các vấn đề an sinh, trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh, khắc phục thiên tai...
 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,853,847