6-9-2021, 16:29 GMT+7

Kiến nghị cơ chế tạm thời hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu nông sản

Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng cho biết: Sở đã nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp xuất khẩu trên địa bàn tỉnh liên quan đến thủ tục xuất nhập khẩu nông sản như: cấp giấy chứng nhận xuất xứ, chứng thu giám định chất lượng xuất khẩu hàng hóa, chứng thư kiểm dịch thực vật… đang gặp khó khăn vì thời gian cấp bị kéo dài, do TP Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách. Theo đó, Sở đã có các kiến nghị cơ chế tạm thời để Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công thương kịp thời hỗ trợ tỉnh Lâm Đồng.
 
Để hỗ trợ kịp thời các thủ tục xuất nhập khẩu nông sản, Sở Công thương Lâm Đồng đề nghị nhanh chóng có quy chế tạm thời trong giai đoạn này như: cấp CO, chứng thư giám định, chứng thư kiểm định… bằng hình thức điện tử. Hoặc có các biện pháp linh hoạt hơn như cho phép xác nhận trước bằng email giữa 2 cơ quan có thẩm quyền của 2 nước, sau đó doanh nghiệp sẽ bổ sung chứng từ gốc sau.
 
Hiện các giải pháp mà Lâm Đồng kiến nghị đang được Bộ Công thương xem xét, sớm giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp.
 
http://baolamdong.vn/