6-1-2021, 10:27 GMT+7

Kinh tế - xã hội huyện Đức Trọng - một năm tăng trưởng khá

 Năm 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, dịch tả lợn châu Phi; song, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, cùng sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong huyện, nên tình hình kinh tế - xã hội của huyện Đức Trọng tiếp tục tăng trưởng khá trên các mặt.
 
Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đức Trọng cắt băng khánh thành các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp
Lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đức Trọng cắt băng khánh thành các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp
 
Theo UBND huyện Đức Trọng, xác định năm 2020 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đức Trọng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2020, ngay từ đầu năm, toàn huyện đã bám sát chỉ đạo từ Trung ương đến tỉnh.
 
Xuyên suốt năm 2020, tuy đối diện với không ít khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện Đức Trọng tiếp tục phát triển và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, chỉ số phát triển ngành công nghiệp tiếp tục tăng; công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch được chú trọng. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ phát triển khá; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được chú trọng. Thu nhập và đời sống nhân dân các dân tộc trên địa bàn tiếp tục được cải thiện. Công tác phòng, chống dịch bệnh trên người được quan tâm thực hiện. Kinh doanh của doanh nghiệp, hộ cá thể được phát triển mở rộng; các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội... tiếp tục được duy trì, phát triển. Cùng đó, công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực, phát triển đảng viên đạt 104%, công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, công chức, viên chức được tăng cường.
 
Giá trị sản xuất của một số ngành chủ yếu như: Nông lâm nghiệp và thủy sản ước thực hiện 7.612 tỷ đồng, bằng 102,6% kế hoạch, tăng 5,77%, giá trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha canh tác ước đạt 250 triệu đồng; ngành công nghiệp tính chung ước thực hiện 4.461,6 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch, tăng 5,95%; ngành xây dựng ước thực hiện 4.050 tỷ đồng, đạt 98,7% kế hoạch, tăng 5,89%; lĩnh vực dịch vụ ước thực hiện 3.500 tỷ đồng, đạt 99,77% kế hoạch, tăng 6,54% so với cùng kỳ.
 
Về cơ cấu kinh tế, ngành nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 31,14%; ngành công nghiệp xây dựng chiếm tỷ trọng 33,71%; ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 35,15%. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện 946,4 tỷ đồng, bằng 98% dự toán giao, trong đó, thu ngân sách Nhà nước do huyện quản lý 542,4 tỷ đồng, thu ngân sách tỉnh quản lý 404 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 87,5 triệu USD, đạt 85% kế hoạch.
 
Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đầu tư đúng mức, đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân. Trong năm 2020, huyện Đức Trọng đã tạo việc làm cho khoảng 4.207 lao động, xuất khẩu lao động 23 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60,1%; có thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia là 57/70 trường, đạt tỷ lệ 78,6%; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 0,58%; 14/14 xã được công nhận là xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn Liên Nghĩa được công nhận là thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 
 
Đặc biệt, trong năm 2020, huyện Đức Trọng đã vinh dự đón bằng công nhận huyện Đức Trọng đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Đức Trọng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. 
 
Phát huy kết quả đạt được, mới đây, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc - Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2021 đó là: Phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng từ 5,5 đến 6%; công nghiệp tăng từ 8 - 8,5%; xây dựng tăng từ 6-7%; ngành dịch vụ tăng từ 8-9%; thu ngân sách đạt trên 537,2 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu đạt 95 triệu USD; giải quyết 4.000 đến 5.000 việc làm; thêm 1 đến 2 trường đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,5%; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì 1,03%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 88%; thực hiện trồng 633 ha rừng; hoàn thành xây dựng dữ liệu số quy hoạch, đất đai; quy hoạch Đức Trọng đạt tiêu chí đô thị loại IV; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; quốc phòng - an ninh. Trong công tác xây dựng Đảng, phát triển mới 100 đảng viên trở lên, có từ 80 đến 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ năm.
 
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2021, đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc cũng yêu cầu các phòng ban, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai thực hiện tốt nghị quyết và chương trình hành động của Huyện ủy; tổ chức thành công bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục phòng, chống đại dịch COVID-19 và các giải pháp để triển khai các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo nghị quyết của Huyện ủy.
 
NHẬT MINH
http://baolamdong.vn/