29-12-2020, 14:54 GMT+7

Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên hiện nay: Rào cản và giải pháp

 Sáng ngày 04/12/2020, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa hoc cấp Quốc gia “Kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên hiện nay: Rào cản và giải pháp”. Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thạo, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương; Tiến sĩ Phạm S, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng và Tiến sĩ Nguyễn Duy Thụy, Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên cùng chủ trì Hội thảo. Tham dự Hội thảo còn có các đại biểu là các nhà quản lý, nhà khoa học đến từ các viện, trường đại học, các cơ quan, ban, ngành Trung ương và 5 tỉnh Tây Nguyên; các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp trong cả nước. 

 
Theo Tiến sĩ Nguyễn Duy Thụy, Tây Nguyên là một địa bàn chiến lược của đất nước, với độ cao lớn, có nguồn tài nguyên phong phú về đất đai, rừng núi, sông suối, có khí hậu đặc thù ôn đới, á nhiệt đới, rất thuận lợi cho việc phát triển kinh tế nông nghiệp, cây công nghiệp, các ngành sản xuất và chế biến nông lâm sản, ngành công nghiệp công nghệ cao,… Vì vậy, Tây Nguyên có một vị trí đặc biệt quan trọng đối với chủ trương phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
 
Tại Hội thảo, các nhà khoa học cũng cho rằng Tây Nguyên có nhiều tiềm năng nhưng kinh tế - xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có. Các rào cản đối với sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên: Năng suất và hiệu quả sử dụng tài nguyên thấp; hiệu quả tài chính của doanh nghiệp tư nhân còn yếu; mức độ liên kết còn lỏng lẻo; tiếp cận tài chính, nguồn vốn còn khó khăn; thiếu các hiệp hội doanh nghiệp hoạt động tốt và toàn diện; thiếu sự hỗ trợ cụ thể cho các doanh nghiệp do phụ nữ, người dân tộc thiểu số làm chủ sở hữu kinh doanh; trình độ dân trí tuy đã được nâng lên nhưng khoảng cách còn lớn so với các vùng miền khác; cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông còn bất cập; thu hút đầu tư chưa nhiều, còn chiếm tỷ trọng nhỏ so với cả nước, chưa có sàn giao dịch nông sản; doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ chiếm tỷ lệ cao, sản phẩm làm ra chưa đủ sức cạnh tranh trên thị trường, khả năng thích ứng với biến động thị trường chưa cao, chủ yếu tập trung ở khâu sơ chế và gia công; chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng cao; chi phí logistics còn cao,…


Xuất phát từ thực trạng đó, các nhà khoa học, diễn giả đã tập trung đưa ra những giải pháp, những định hướng mang tính gợi mở và đề dẫn để phát triển nhanh và bền vững khu vực kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên trong thời gian tới: Khu vực kinh tế tư nhân cần được đối xử bình đẳng; cần có chính sách thay đổi trọng tâm chất lượng tăng trưởng; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; xây dựng chính sách liên kết vùng, liên kết tiêu thụ nông sản; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng; tuân thủ đúng chiến lược quy hoạch tổng thể chung của toàn vùng; kiên quyết bảo vệ rừng; kiểm kê thực trạng sử dụng đất; cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng chính sách hỗ trợ tài chính linh hoạt; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xúc tiến mở rộng thị trường; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ, nâng cao năng suất lao động; định hướng phát triển số lượng loại hình kinh tế tư nhân;…


Tiến sĩ Phạm S cho rằng để thúc đẩy kinh tế tư nhân chủ động tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới CPTPP và EVFTA thì cần rà soát, đánh giá các chính sách thực tiễn, tiếp tục xây dựng các chính sách mang tính đột phá đáp ứng yêu cầu mới; khẩn trương đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp để đáp ứng yêu cầu hội nhập; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp; phát triển nông nghiệp bền vững quy mô toàn vùng, lấy khoa học làm khâu đột phá, triển khai đồng bộ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là yêu cầu tất yếu để nâng cao năng suất, chất lượng, khai thác tối ưu lợi thế so sánh giá trị tổng hợp ngành hàng,…
Văn Sanh