11-3-2021, 10:6 GMT+7

Lạc Dương: Đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất cho người dân

 Theo Phòng Nông nghiệp huyện Lạc Dương, trong năm 2020 đơn vị đã tổ chức 5 lớp tập huấn về các chương trình khuyến nông cho người dân. Trong đó, 2 lớp trồng Atiso tại xã Đạ Sar và xã Lát, 2 lớp trồng chuối Laba tại xã Đưng K’Nớ và 1 lớp chăn nuôi tại xã Lát. Hỗ trợ xây dựng 3 chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với tổng kinh phí 820 triệu đồng. Trong đó, hỗ trợ 300 triệu đồng để cung cấp cây giống cho hộ dân với quy mô 4 ha trong chuỗi liên kết Atiso với Công ty TNHH Vĩnh Tiến; hỗ trợ 200 triệu đồng cung cấp cây giống cho người dân với quy mô 15 ha trong chuỗi sản xuất chuối Laba, xã Đưng K’Nớ; 320 triệu đồng hỗ trợ chuỗi sản xuất và tiêu thụ nấm Hương trên địa bàn huyện. Đồng thời, hỗ trợ 240 triệu đồng nâng cấp sản phẩm OCOP cà phê Chapi lên 4 - 5 sao và phát triển sản phẩm OCOP snack nấm Hương ăn liền.

http://baolamdong.vn/