14-9-2020, 9:19 GMT+7

Lạc Dương hỗ trợ trồng chuối Laba

 Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất và các nguồn vốn khác, huyện Lạc Dương đã tiến hành hỗ trợ 200 triệu đồng, với diện tích 20 ha cho 20 hộ dân triển khai mô hình chuối Laba tại xã Đưng K’nớ.
Theo đánh giá của ngành chức năng địa phương điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại đây khá phù hợp cho cây trồng này, ngoài hỗ trợ kinh phí, Ngành Nông nghiệp huyện tiếp tục hướng dẫn bà con nông dân về kỹ thuật, tham quan học tập kinh nghiệm tại các huyện trong tỉnh nhằm phát triển mô hình chuối Laba bền vững tại địa phương. Đưng K’nớ là địa bàn vùng sâu-vùng xa-vùng đồng vào dân tộc thiểu số việc đẩy mạnh hỗ trợ phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình sẽ giúp người dân nơi đây nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống./.
Quang Hoạt(lamdongtv.vn)