20-6-2019, 11:7 GMT+7

Lạc Dương triển khai 4 dự án giảm nghèo bền vững

 Thống kê trong 4 năm vừa qua, huyện Lạc Dương triển khai 4 dự án giảm nghèo bền vững trên địa bàn, tổng nguồn vốn gần 18 tỷ đồng.  
 
Trong đó, gồm dự án Chương trình 135 với khoảng 13 tỷ đồng xây dựng 25 công trình giao thông, cấp nước sinh hoạt, văn hóa thể thao, giáo dục; gần 3 tỷ đồng hỗ trợ vật tư nông nghiệp, giống cây trồng, vật nuôi phát triển sản xuất như: sầu riêng, mít nghệ, cà phê, bò cái vàng sinh sản, máy cắt cỏ, máy bơm nước, máy tưới, các loại thuốc bảo vệ thực vật, phân bón…
 
Tiếp theo là dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng, chủ yếu mua phân bón, bò cái vàng, thâm canh cà phê… Còn lại khoảng 100 triệu đồng thực hiện dự án truyền thông nâng cao nhận thức, trách nhiệm về chính sách giảm nghèo; dự án nâng cao năng lực giám sát, kiểm tra việc thực hiện giảm nghèo tại các xã, thị trấn...
 

(Báo Lâm Đồng Online)

 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,869,157