12-7-2021, 9:28 GMT+7

Lạc Dương: Xã hội hóa trồng cây xanh

 Thực hiện Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, thời gian qua, huyện Lạc Dương đã chủ động, tích cực hưởng ứng và triển khai. Trong đó, địa phương đẩy mạnh xã hội hóa huy động doanh nghiệp cùng chung tay trồng cây xanh; đặc biệt việc kết hợp trồng xen cây nông nghiệp đang mang lại hiệu quả cao. 
 
Cấp phát cây giống hỗ trợ nông dân áp dụng mô hình cà phê nông lâm kết hợp
Cấp phát cây giống hỗ trợ nông dân áp dụng mô hình cà phê nông lâm kết hợp
 
Huyện Lạc Dương có diện tích đất lâm nghiệp được quy hoạch lớn so với tổng diện tích tự nhiên (116.654 ha/131.393 ha). Những năm qua, địa phương đã nỗ lực để duy trì tốt tỷ lệ che phủ rừng đạt 85%. Trên địa bàn huyện hiện có 3 đơn vị chủ rừng nhà nước và 35 doanh nghiệp thuê đất thuê rừng để triển khai thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp. 
 
Theo UBND huyện Lạc Dương, thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về việc trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, UBND huyện Lạc Dương đã ban hành Kế hoạch về việc Trồng cây xanh trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu trồng gần 4 triệu cây. Trong đó, trồng cây trên diện tích đất quy hoạch lâm nghiệp hơn 2,2 triệu cây, trồng cây trên diện tích đất quy hoạch ngoài lâm nghiệp gần 1,7 triệu cây. Tổng số cây đã trồng đến tháng 6/2021 được gần 150 ngàn cây, vượt kế hoạch xây dựng trồng trong năm 2021 hơn 57 ngàn cây. Trong đó, trồng cây phân tán 2.175/2.275 cây (còn 100 cây chưa cấp phát); Công ty TNHH SXHQ Đà Lạt tại xã Đạ Nhim trồng 5.970 cây với diện tích 11,9 ha; trồng xen canh cây lâm nghiệp trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân do hai tổ chức SNV và IDH hỗ trợ 141.526 cây/1.273,42 ha. Các nguồn kinh phí thực hiện gồm ngân sách tỉnh 300 triệu đồng, ngân sách huyện 300 triệu đồng, nguồn vốn xã hội hóa do vốn hỗ trợ từ 2 tổ chức IDH và SNV hơn 5,7 tỷ đồng. 
 
Với sự huy động nguồn vốn xã hội hóa hơn 5,7 tỷ đồng từ 2 tổ chức IDH (Tổ chức sáng kiến thương mại bền vững IDH - Hà Lan) và SNV (Tổ chức phát triển Hà Lan SNV), huyện Lạc Dương đã triển khai trồng xen canh cây lâm nghiệp trên diện tích đất sản xuất nông nghiệp cho các hộ dân ở các xã, thị trấn. Trong đó, Dự án “Cà phê Nông - Lâm kết hợp và tăng cường chất lượng rừng cho REDD+ ở tỉnh Lâm Đồng” (Dự án Café REDD) do Tổ chức Sáng kiến Khí hậu Quốc tế (ICI) thuộc Bộ Môi trường, Bảo tồn Thiên nhiên và An toàn Hạt nhân (BMU) Cộng hòa Liên bang Đức tài trợ thông qua Tổ chức Phát triển Hà Lan SNV đã được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt tại Công văn số 604/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 đang triển khai hiệu quả. Với mục đích hỗ trợ nông dân áp dụng mô hình cà phê nông lâm kết hợp hướng đến canh tác cà phê bền vững, đồng thời hưởng ứng kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch trồng gần 4 triệu cây xanh trên địa bàn huyện Lạc Dương, Dự án Café REDD đã hỗ trợ 31 ngàn cây giống mắc ca ghép để các hộ dân tại các xã, thị trấn của huyện Lạc Dương trồng xen trong các vườn cà phê trong năm 2021, diện tích hỗ trợ 248 ha. Dự án Café REDD do Tổ chức phát triển Hà Lan SNV sẽ hỗ trợ 100% cây giống, hộ dân đối ứng kinh phí mua phân bón, công chăm sóc. 
 
Thực hiện xã hội hóa trong việc trồng cây xanh, bên cạnh nguồn vốn hỗ trợ từ 2 tổ chức IDH và SNV hơn 5,7 tỷ đồng, hiện nay trên địa bàn huyện Lạc Dương còn một số doanh nghiệp đăng ký tự trồng nhằm hưởng ứng Chương trình trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch trồng gần 4 triệu cây xanh của huyện Lạc Dương. Địa phương đang tiếp tục vận động xã hội hóa để thực hiện dự án trồng cây xanh trên địa bàn. 
 
“Công tác tuyên truyền, phổ biến kế hoạch trồng cây trên địa bàn đã được triển khai, thông báo và phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng. Cùng với đó, huyện đã tổ chức lễ ra quân phát động trồng cây xanh trên địa bàn huyện hưởng ứng Kế hoạch trồng 50 triệu cây xanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025, qua đó, góp phần nâng cao nhận thức của Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của hoạt động trồng cây, trồng rừng, từ đó vận động được đông đảo Nhân dân và các tổ chức tham gia công tác trồng cây, trồng rừng”, ông Lê Chí Quang Minh - Phó Chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho hay. 
 
VIỆT HÀO
http://baolamdong.vn/