2-12-2020, 9:46 GMT+7

Lạc Dương: Xây dựng Câu lạc bộ Cồng chiêng dân tộc K ho truyền thống trong phong trào xây dựng Nông thôn mới

 Ngày 1/12, Ông Cao Anh Tú, Trưởng Phòng Văn hóa thông tin Lạc Dương cho biết, huyện vừa ra mắt 2 Câu lạc bộ (CLB) Cồng chiêng dân tộc K’ho truyền thống trong phong trào xây dựng Nông thôn mới. 
 
Ra mắt câu Câu lạc bộ Cồng chiêng dân tộc K’ho truyền thống trong phong trào xây dựng Nông thôn mới
Ra mắt câu Câu lạc bộ Cồng chiêng dân tộc K’ho truyền thống trong phong trào xây dựng Nông thôn mới
 
Các CLB được xây dựng tại xã Đạ Chais và Đa Nhim, mỗi xã 2 đội cồng chiêng với 12 người/đội. 
 
Được biết, đây là chương trình xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số (DTTS) gắn với xây dựng nông thôn mới do Vụ Văn hóa dân tộc của Bộ VH-TT&DL tổ chức.
 
Mô hình này được triển khai với các nội dung: Tổ chức tập huấn phương pháp triển khai xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số cho nghệ nhân, người có uy tín gắn với xây dựng nông thôn mới; Trang bị kiến thức cơ bản về công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số đảm bảo phù hợp với xây dựng nông thôn mới tại các địa phương; Xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số và bảo tồn, phát triển mô hình Câu Lạc bộ Cồng chiêng dân tộc K’ho tại tỉnh Lâm Đồng.
 
Chương trình nhằm phát huy hơn nữa hiệu quả nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc K’ho tỉnh Lâm Đồng, gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. 
 
Dịp này, Vụ văn hóa dân tộc đã trao tặng xã Đạ Chais 1 bộ cồng chiêng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tặng 1 bộ trang phục thổ cẩm cho đội diễn gồm 12 người. 
 
HOÀNG YÊN
http://baolamdong.vn/