22-7-2021, 10:58 GMT+7

Lâm Đồng: 147 ha diện tích hoa sản xuất có liên kết

 Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 6 chuỗi sản xuất hoa với sự tham gia liên kết của 305 hộ trên diện tích 147 ha, với các hình thức: Liên kết tổ chức sản xuất, thu hoạch, sơ chế hoặc chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm; Liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã hỗ trợ đầu vào sản xuất, chuyển giao khoa học kỹ thuật, và thu mua tiêu thụ nông sản cho nông dân, tổ hợp tác; Liên kết giữa các hợp tác xã, tổ hợp tác với các hộ nông dân địa phương.

Việc phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ bước đầu đem lại hiệu quả khả quan, sản phẩm hoa tiêu thụ qua chuỗi được ổn định đầu ra, khi tham gia chuỗi, sản phẩm hoa có giá bán cao hơn khoảng 10 - 15% so với sản phẩm thông thường, doanh nghiệp thu mua có được nguồn nguyên liệu ổn định, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

Tuy sản lượng hoa sản xuất theo chuỗi còn chiếm tỷ lệ rất nhỏ (khoảng 2% so với tổng sản lượng của tỉnh) nhưng đây được xem là hướng đi tất yếu, nhằm tạo tính bền vững cho ngành sản xuất, kinh doanh hoa của tỉnh.

HOÀNG YÊN
http://baolamdong.vn/