23-9-2021, 10:36 GMT+7

Lâm Đồng ban hành 3 đề án chống thất thu thuế

 UBND tỉnh Lâm Đồng đã có các quyết định ban hành đề án tăng cường công tác chống thất thu thuế đối với 3 lĩnh vực: Khai thác khoáng sản, bất động sản, kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh.
 
Theo đó, kèm theo quyết định ban hành mỗi đề án, UBND tỉnh Lâm Đồng cũng công bố chính thức 3 đề án chống thất thu thuế ở 3 lĩnh vực nêu trên với bộ khung gồm: Cơ sở pháp lý, thực trạng công tác quản lý thuế đối với mỗi lĩnh vực, giải pháp chống thất thu thuế, phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện; đồng thời, kèm theo phụ lục quy định các mức giá ấn định thuế ở mỗi lĩnh vực. 
 
Việc ban hành các đề án chống thất thu thuế nhằm phát huy những ưu điểm, kết quả trong công tác quản lý thuế; khắc phục những tồn tại trong công tác thu thuế trên từng lĩnh vực và đề ra những giải pháp quản lý hữu hiệu chống thất thu thuế; đồng thời, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật về thuế của các tổ chức, cá nhân, bảo vệ quyền lợi và đảm bảo sự công bằng của người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách thuế; góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách được giao hàng năm trên từng lĩnh vực.  
 
DIỄM THƯƠNG
http://baolamdong.vn/
Tin trong ngày.
Tin khác.