12-6-2019, 16:54 GMT+7

Lâm Đồng chỉ số công nghiệp tăng hơn 7%

Tính đến hết tháng 5/ 2019, chỉ số công nghiệp của tỉnh Lâm Đồng tăng 7,3% so với cùng kỳ. Trong đó ngành khai khoáng tăng hơn 11%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 10%

 


 
Một số sản phẩm chủ yếu tăng trưởng khá trong những tháng đầu năm là: rau ướp lạnh đạt trên 4 nghìn tấn tăng trên 76%; phân bón NPK đạt trên 48 nghìn tấn, tăng 24%; Alumin đạt hơn 278 nghìn tấn, ngoài ra các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp như: quả và hạt ướp lạnh,  gạch không nung; gạch xây dựng cũng có mức tăng trưởng khá.
Đây là tín hiệu khả quan cho cho bức tranh tăng trưởng kinh tế xã hội chung của tỉnh Lâm Đồng và là kết quả của việc thực hiện đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính, thu hút đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh của địa phương trong thời gian qua./. 

(http://lamdongtv.vn/)
 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,853,228