5-5-2021, 12:34 GMT+7

Lâm Đồng chú trọng cấp sở hữu trí tuệ cho nông sản

  Lâm Đồng là tỉnh có thế mạnh về các sản phẩm từ nông lâm sản và dịch vụ, nên việc hỗ trợ phát triển nhãn hiệu gắn với địa danh có nhiều ý nghĩa, nhất là các địa danh vốn đã có tiếng từ lâu như Đà Lạt, B‟Lao, Langbiang...

Việc phát triển thương hiệu cấp sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của  Lâm Đồng  trong đó  chủ yếu là nông sản là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần nâng cao giá trị, sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao đời sống của người dân vùng sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.Hoạt động trên hướng tới mục tiêu chính là hỗ trợ các địa phương đăng ký xác lập quyền, phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc thù của địa phương. 
 


 
Những hạt cà phê  này được ông Trịnh Tấn Vinh xã Đinh Lạc huyện Di Linh hái tuyển lựa kỹ lưỡng từng trái chín trên cành. Vì vậy thay vì chỉ mất vài tuần hái tuốt lẫn trái xanh như trước đây thì nay việc hái chọn đã kéo thời gian lên đến gần 2 tháng. Bù lại giá cà phê của ông bán ra thị trường lại cao hơn nhiều lần nhờ  cà phê nguyê liệu này đã đủ tiêu chuẩn để chế biến, đăng ký thành công nhãn hiệu cà phê  đạt chuẩn Oganic..
Lâm Đồng là tỉnh có thế mạnh về nông nghiệp. Các sản phẩm thế mạnh chủ yếu từ nông lâm sản và dịch vụ, nên việc hỗ trợ phát triển nhãn hiệu gắn với địa danh có nhiều ý nghĩa, nhất là các địa danh vốn đã có tiếng từ lâu như Đà Lạt, B‟Lao, Langbiang... Tuy nhiên, việc xây dựng chỉ dẫn địa lý là một việc lâu dài và cần mức đầu tư lớn, cho nên trong giai đoạn qua, địa phương đã chọn giải pháp tập trung phát triển nhãn hiệu chứng nhận và nhãn hiệu tập thể. Mặt khác, từ việc phát triển các loại nhãn hiệu trên sẽ có cơ hội cho việc đảm bảo chất lượng của các sản phẩm thế mạnh, qua đó nâng cao uy tín của các thương hiệu đó, hơn nữa đây cũng là cách để thúc đẩy các doanh nghiệp của tỉnh tăng cường ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ và tổ chức sản xuất hiệu quả hơn. 
Đến nay, tỉnh đã tiến hành đăng ký 26 nhãn hiệu và được cấp văn bằng bảo hộ đối với 23 nhãn hiệu  đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao giá trị canh tranh nông sản. Các nông sản được cấp nhãn hiệu đã  từng bước được thị trường và người tiêu dùng đón nhận, được bán tại các cửa hàng nông sản sạch và có giá bán cao hơn từ 15-20% so với sản phẩm cùng loại chưa được cấp nhãn hiệu.
Để phát huy hơn nữa  những giá trị của nông sản được cấp nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ, trong thời gian tới, ngành chức năng Lâm Đồng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của sở hữu trí tuệ trong nông nghiệp. Đồng thời thực hiện công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trƣờng; đẩy mạnh công tác quản lý chất lượng, hậu kiểm các sản phẩm mang thương hiệu. Mặt khác chú trọng ưng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; Phát triển thương hiệu “Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Với sự  nỗ lực đồng bộ từ cá nhân, doanh nghiệp và các ngành chức năng, thương hiệu nông sản Lâm Đồng tiếp tục khẳng định mình trên thị trường trong và ngoài nước.

http://lamdongtv.vn/