2-10-2019, 8:38 GMT+7

Lâm Đồng có 735 doanh nghiệp thành lập mới

 Theo báo cáo của ngành Công thương Lâm Đồng : Chỉ tính riêng trong tháng 8 toàn tỉnh Lâm Đồng có 59 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký trên 700 tỷ đồng tăng 13,5% về số doanh nghiệp và tăng 162% về số cốn đăng ký


Tuy nhiên, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 19 doanh nghiệp và số doanh nghiệp giải thê là 12 doanh nghiệp. Từ số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới đã nâng lũy kế 8 tháng của tỉnh Lâm Đồng lên 736 doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký lên gần 6.800 tỷ đồng tăng 10,8% so cới cùng kỳ về số doanh nghiệp và tăng hơn 60% về vốn đăng ký./.


(http://lamdongtv.vn)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,865,560