5-9-2021, 19:31 GMT+7

Lâm Đồng đẩy mạnh chăn nuôi theo hướng an toàn

 Nhằm đảm bảo nguồn thực phẩm sạch cung cấo cho thị trường, trong giai đoạn dịch Covid 19 diễn biến phức tạp , Lâm Đồng đã đẩy mạnh phát triển chăn nuôi áp dụng quy trình VietGAHP

  
Hiện nay, Lâm Đồng đã áp dụng quy trình chăn nuôi VietGAHP tại 3 cơ sở nuôi cá tầm quy mô 80.000 con; 2 cơ sở chăn nuôi heo 870 con; 1 cơ sở chăn nuôi gia cầm 3.700 con; 32 cơ sở chăn nuôi ong với quy mô 6.400 đàn ong. Ngoài ra, áp dụng quy trình chăn nuôi tốt VietGAHP theo quy mô nông hộ ở 4 vùng chăn nuôi thuộc 50 tổ hợp tác với 718 hộ, quy mô 67.882 con heo, sản lượng khoảng 14.339 tấn. Bên cạnh đó, Lâm Đồng cũng đã được cấp chứng nhận Organic cho khoảng 1.500 con bò sữa tại Trang trại bò sữa Vinamilk Lâm Đồng. Việc phát triển chăn nuôi theo quy trình sản xuất sạch, an toàn là giải pháp nâng cao chất lượng cũng như giá trị cạnh tranh sản phẩm chăn nuôi Lâm Đồng.

http://lamdongtv.vn/