5-6-2020, 14:5 GMT+7

Lâm Đồng đưa nhiều giống vật nuôi mới vào sản xuất

 Thời gian qua, các loại hình chăn nuôi chịu nhiều tác động của dịch bệnh, tuy nhiên nhìn chung toàn giai đoạn 2015 – 2020, các sản phẩm chăn nuôi không ngừng tăng lên, đa dạng cả về số lượng, chất lượng, tỷ lệ giống vật nuôi mới được cải thiện rõ rệt

 

Cụ thể tỷ lệ heo giống ngoại đạt trên 95%, đàn bò được Zebu hóa trên 75%; đàn bò sữa tăng 36%, bò thịt tăng 35%, sản lượng cá nước lạnh tăng 25%, kén tằm tăng 150%. Vì vậy ngành chăn nuôi Lâm Đông đã đạt mức tăng trưởng hơn14%, thu nhập người chăn nuôi được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, chăn nuôi Lâm Đồng đang chuyển dần từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung trang trại với việc áp dụng nhiều tiến bộ kỹ thuật, tự động hóa. Đến nay Lâm Đồng đã có 250 trang trại chăn nuôi, tăng 50% so với 2015.

(http://lamdongtv.vn/)
 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,852,792