30-8-2021, 14:21 GMT+7

Lâm Đồng là một trong 5 địa phương có tổng kinh phí chi hỗ trợ trực tiếp cho người lao động nhiều nhất

 Theo Sở Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến cuối giờ chiều ngày 29/8, toàn tỉnh có 72.071 đối tượng được chi hỗ trợ theo Quyết định 1900/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng với số tiền hơn 108 tỷ đồng.
 
Các địa phương chi hỗ trợ người lao động gặp khó khăn vì dịch Covid-19
Các địa phương chi hỗ trợ người lao động gặp khó khăn vì dịch Covid-19
Trong đó: Người có công gặp khó khăn: 2.540 người; đối tượng bảo trợ xã hội: 32.388 người; hộ nghèo, hộ cận nghèo: 13.499 hộ; lao động tự do (trừ người bán vé số lưu động): 22.001 người và người bán vé số lưu động: 1.643 người.
 
Cùng đó, các huyện, thành phố cũng đang tích cực triển khai chi trả, hỗ trợ cho tất cả các đối tượng theo Quyết định số 23/QĐ-TTg bao gồm: Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; hỗ trợ đối với trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế; hỗ trợ viên chức hoạt động nghệ thuật và người lao động là hướng dẫn viên du lịch; hỗ trợ hộ kinh doanh; hỗ trợ lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do); hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất và đối tượng đặc thù của địa phương. Tổng số đối tượng được hỗ trợ là 44.421 đối tượng, với số tiền gần 8 tỷ đồng.
 
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, tính đến thời điểm này, có 46/63 tỉnh, thành phố đã phê duyệt danh sách trên 2,4 triệu lao động tự do và một số đối tượng đặc thù khác (trong đó, có khoảng trên 100.000 người bán vé số lưu động); 35/63 tỉnh thành phố (chủ yếu ở các khu vực phía Nam ) đã chi trả hỗ trợ cho gần 1,2 triệu người lao động tự do, với tổng kinh phí gần 2.180 tỷ đồng; hỗ trợ gần 700.000 đối tượng đặc thù, với kinh phí trên 731 tỷ đồng. Riêng trong nhóm chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người lao động, Lâm Đồng là một trong 5 địa phương có tổng kinh phí hỗ trợ nhiều nhất, gồm: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bạc Liêu, Lâm Đồng và Bà Rịa - Vũng Tàu.
 
N.MINH
http://baolamdong.vn/