20-6-2019, 11:6 GMT+7

Lâm Đồng nâng cao chất lượng chè

 Tỉnh Lâm Đồng hiện có trên 12.500 ha chè các loại. Trước nhu cầu ngày càng khắc khe của thị trường trong và ngoài nước, nhiều giải pháp đã được nông dân và ngành nông nghiệp địa phương triển khai.

 


 
Cụ thể, ngoài việc tăng cường áp dụng những quy trình đầu tư, chăm sóc tiên tiến, tỉnh Lâm Đồng còn ưu tiên mở rộng những diện tích chè chất lượng cao, đẩy mạnh liên kết sản xuất để có đầu ra ổn định với giá thành hợp lý. Song song đó,  phát triển  chế biến nhằm nâng cao chất lượng và giá thành sản phẩm chè. Hiện, trên địa bàn tình Lâm Đồng có hơn 150 công ty chế biến chè, với quy mô gần 30.000 tấn/năm và hàng chục cơ sở chế biến chè, với quy mô trên 17.000 tấn/năm.

(http://lamdongtv.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,851,567