31-5-2021, 11:35 GMT+7

Lâm Đồng nâng cấp cơ sở hạ tầng nông nghiệp

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định phê duyệt giai đoạn 1 Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng

Nhằm đảm đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định phê duyệt giai đoạn 1 Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng. Dự án này sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản với tổng nguồn vốn đầu tư gần 1.160 tỷ đồng

Với nguồn vốn trên, dự án được triển khai tại địa bàn TP Đà Lạt, các huyện Đức Trọng, Lạc Dương, Đơn Dương và Lâm Hà; dự kiến Dự án hoàn thành trong giai đoạn 2020-2025. Dự án có tất cả 15 tiểu dự án, gồm 3 hợp phần. Trong đó, điểm nhấn nổi bật của dự án là Trung tâm giao dịch hoa TP Đà Lạt sẽ được xây dựng ở điểm cuối của đèo Mimosa (cách trung tâm Đà Lạt 10 km), điểm giao giữa Đà Lạt và huyện Đức Trọng, gần với huyện Đơn Dương là vùng nông nghiệp chuyên canh rau hoa chính của tỉnh.

Thông qua đầu tư Dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi nhằm tạo bước đột phá trong phát triển nông nghiệp tại tỉnh Lâm Đồng; góp phần hướng đến hoàn thành 2 trong số những mục tiêu chiến lược phát triển nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng: Thương hiệu số 1 Việt Nam về rau, hoa, cụm sản xuất rau số 1 Đông Nam Á; đồng thời, là trung tâm sau thu hoạch cho sản phẩm hoa.

http://lamdongtv.vn/