17-6-2021, 15:27 GMT+7

Lâm Đồng phấn đấu đạt 1.600 ha diện tích trồng trọt đạt chuẩn hữu cơ

 Lâm Đồng đang thực hiện đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2025, với mục tiêu phát triển diện tích đạt khoảng 1.600 ha.

 


 
Hiện nay toàn tỉnh có khoảng 14 ha sản xuất hữu cơ. Để chuẩn bị tốt nhất cho việc phát triển nông nghiệp hữu cơ và đạt được mục tiêu của đề án, Sở NN-PTNT đã tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng sản xuất, tiềm năng của từng địa phương để xây dựng kế hoạch phát triển cụ thể.

Theo đó, các địa phương như TP Đà Lạt, huyện Đơn Dương, Lạc Dương, Đức Trọng có đặc trưng thổ nhưỡng, khí hậu và trình độ dân cư phù hợp phát triển rau hữu cơ. Các địa phương như Cát Tiên, Đạ Tẻh, Đam Rông, Lâm Hà phù hợp sản xuất lúa hữu cơ. Khu vực Bảo Lộc, Bảo Lâm, Di Linh phù hợp phát triển chè, cà phê hữu cơ...Để đạt mục tiêu có 1.600 ha sản xuất hữu cơ vào năm 2025, tỉnh Lâm Đồng đang tập trung đầu tư cho diện tích sản xuất theo hướng an toàn như VietGAP, GlobalGAP, 4C và sản xuất theo hình thức bán hữu cơ cơ để tiến tới đạt chuẩn hữu cơ trong tương lai.

Qua việc thực hiện đề án nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh Lâm Đồng kỳ vọng vào sự gia tăng năng suất và chất lượng sản phẩm để tăng thu nhập cho nông dân, doanh nghiệp cũng như giảm chi phí đầu vào như phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật hóa học... để tăng hiệu quả kinh tế cho người sản xuất./.

http://lamdongtv.vn/