7-5-2020, 14:52 GMT+7

Lâm Đồng phấn đấu thu Ngân sách Quý II đạt trên 4.600 tỷ đồng

  Cục thuế tỉnh Lâm Đồng cho biết: Tính đến hết tháng 4/2020, Tổng thu Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh thực hiện được trên 3.330 tỷ đồng, đạt 36% dự toán địa phương, bằng 115 % so cùng kỳ

 

Trong đó, thu từ thuế, phí trên 1.799 tỷ đồng, thu từ nhà, đất trên 615 tỷ đồng, thu thuế Công Thương Nghiệp, ngoài quốc doanh gần 520 tỷ đồng, thu khác trên 170 tỷ đồng. Theo kế hoạch trong Quý II, tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu phấn đấu thu đạt 4.650 tỷ đồng, đạt 55% dự toán năm 2020. Để thực hiện mục tiêu này, Ngành thuế và các Ngành chức năng địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp về quản lý, điều hành thu ngân sách, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người nộp thuế, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến chính sách thuế, đẩy mạnh việc kê khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, đồng thời tăng cường xử lý, thu hồi nợ đọng theo đúng quy trình quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Bên cạnh đó Ngành thuế và các địa phương tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ, gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19./.
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,374