11-9-2020, 10:9 GMT+7

Lâm Đồng phát triển cây mắc ca

 Đến thời điểm này, toàn tỉnh đã phát triển gần 4.000ha cây mắc ca, vừa trồng thuần vừa trồng xen với các loại cây trồng khác, như cà phê, bơ... Diện tích được trồng chủ yếu ở các vùng Lâm Hà, Bảo Lâm, Bảo Lộc, Di Linh

  

Trong số 4.000ha mắc ca hiện có khoảng 30% đã cho thu hoạch, với giá đầu ra đạt bình quân từ 30 đến 40.000/kg hạt khô và khoảng hơn 70.000/kg hạt nhân, qua đó đã mang lại cho người nông dân nguồn thu nhập tốt so với những cây trồng khác. Theo ngành nông nghiệp, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nên giá đầu ra của sản phẩm mắc ca thời gian qua không ổn định nên cũng tác động đến thu nhập của nông dân. Tuy nhiên, với khả năng sinh trưởng tốt nên việc trồng xen mắc ca với những cây công nghiệp khác vẫn phù hợp, đồng thời tạo che bóng, tăng độ che phủ cho vườn, góp phần xây dựng môi trường canh tác bền vững. Đây cũng là hướng đi mà tỉnh Lâm Đồng đã và đang khuyến khích nông dân áp dụng./.
Mạnh Thành(lamdongtv.vn)