7-2-2020, 10:4 GMT+7

Lâm Đồng thu hút nguồn lực của kiều bào phát triển kinh tế

 Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 14 doanh nghiệp có vốn của kiều bào đăng kí kinh doanh với tổng số tiền gần 2.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của kiều bào là gần 1.460 tỷ đồng

Bên cạnh đó, có 8 dự án có kiều bào tham gia đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên và hầu hết các dự án được tiến hành hoạt động ổn định. Để có thể thu hút vốn đầu tư của kiều bào tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng, UB MTTQ VN tỉnh các cấp đã thường xuyên tăng cường nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng, nguyện vọng của kiều và thân nhân kiều bào trên địa bàn tỉnh. Qua đó, đề xuất, kiến nghị với chính quyền các cấp tạo cơ chế, chính sách thuận lợi để các doanh nghiệp có vốn đầu tư của kiều bào và thân nhân kiểu bào phát triển sản xuất, kinh doanh tại địa phương./.

(http://lamdongtv.vn/)
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,854,582