25-9-2020, 9:44 GMT+7

Lâm Đồng tích cực khai thác, sử dụng định danh điện tử

 Cổng Dịch vụ công quốc gia (DVCQG) là một hợp phần quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử. Việc khai trương Cổng DVCQG vào cuối năm 2019 là một trong những sự kiện nổi bật về xây dựng Chính phủ điện tử tại Việt Nam. Với Lâm Đồng, thúc đẩy khai thác, sử dụng định danh điện tử của Cổng DVCQG đang là ưu tiên trong việc xây dựng Chính quyền điện tử.


Trung tâm điều hành thông minh thành phố Đà Lạt. Ảnh: VGP

Danh tính điện tử hay danh tính số là tập hợp các thông tin điện tử phục vụ việc xác định duy nhất một cá nhân, tổ chức. Định danh điện tử là quá trình xác định danh tính điện tử của cá nhân, tổ chức. Sau khi đăng ký, việc xác thực điện tử là việc xác minh danh tính điện tử của người sử dụng; là điều kiện bắt buộc để cho phép thực hiện giao dịch điện tử. Sau khi đăng ký định danh điện tử và được xác thực, cá nhân, tổ chức có thể sử dụng các dịch vụ tại Cổng DVCQG theo quy định. Trên thực tế, hầu hết các ngành, địa phương đều xây dựng các giải pháp định danh, xác thực điện tử phục vụ việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến của mình. Việc định danh phần lớn ở mức độ thấp, không yêu cầu người sử dụng phải đăng ký trực tiếp hoặc được đối chiếu với các cơ sở dữ liệu như dân cư, thuế, bảo hiểm, xã hội…
 
Với quan điểm công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, Lâm Đồng đang tiến hành vận động cá nhân, doanh nghiệp đăng ký định danh điện tử. Sau khi đăng ký và được cấp một tài khoản của Cổng DVCQG, người dùng có thể đăng nhập một lần tới Cổng Dịch vụ công của Bộ, ngành, địa phương; không phải cập nhật các trường thông tin, tài liệu đã được lưu trữ trong tài khoản Cổng DVCQG; tra cứu thông tin, dịch vụ công các ngành, lĩnh vực, các địa phương; gửi phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công; đề nghị hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công qua tổng đài hoặc trực tuyến. Công dân, doanh nghiệp có thể theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính và xử lý phản ánh kiến nghị cũng như thực hiện thủ tục hành chính tại nhiều tỉnh, thành phố. Sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính; dịch vụ công. Và đặc biệt, từ mã số có thể đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
Với các công chức phục vụ trong bộ máy quản lý hành chính, việc đăng ký định danh điện tử cũng vô cùng quan trọng trong việc đăng nhập một lần vào Cổng DVCQG tới các Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa cấp bộ, cấp tỉnh, các hệ thống cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính, hệ thống thông tin tiếp nhận trả lời, phản ánh, kiến nghị của công dân…, giúp nhà quản lý thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và tăng cường tính bảo mật cho tài khoản người sử dụng.
 
Thành phố Đà Lạt đang yêu cầu các cơ quan chuyên môn, đơn vị xã, phường thực hiện đăng ký tài khoản trên nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng DVCQG. Đồng thời, Đà Lạt cũng tích cực tuyên truyền cho công dân, doanh nghiệp trên địa bàn đăng ký tài khoản đăng nhập trên Cổng DVCQG và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Đà Lạt là một trong số các địa phương trong tỉnh thực hiện việc đăng ký tài khoản trên nền tảng trao đổi định danh điện tử. Với các cơ quan cấp tỉnh, việc đăng ký tài khoản trên nền tảng trao đổi định danh điện tử của Cổng DVCQG cũng đang được tiến hành tích cực nhằm xây dựng một Chính phủ điện tử hiệu quả.
 
Hệ thống định danh, xác thực này được sử dụng chung cho Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, hạn chế đầu tư các hệ thống/ tích hợp xác thực trong các hệ thống thông tin, bảo đảm một kiến trúc Chính phủ điện tử nhất quán từ Trung ương đến địa phương. Người dân, doanh nghiệp chỉ cần một danh tính điện tử là có thể thực hiện các giao dịch điện tử với cơ quan nhà nước. Với hệ thống này, Chính phủ không chỉ cung cấp một nền tảng cho khu vực công mà có thể kiến tạo nền tảng định danh số phục vụ việc phát triển chính phủ số, xã hội số trong tương lai.
 
DIỆP QUỲNH(baolamdong.vn)