28-6-2021, 9:21 GMT+7

Lâm Hà: 790 ha trồng xen cây lâm nghiệp, cây đa mục đích

Huyện Lâm Hà quyết định trồng xen canh cây lâm nghiệp, cây đa mục đích và cây trồng khác trên diện tích hơn 790 ha đất sản xuất nông nghiệp ổn định thuộc lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện này, thời gian triển khai hoàn thành trước tháng 8/2021 với tổng kinh phí gần 2,9 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí Nhà nước hỗ trợ gần 600 triệu đồng, người dân đối ứng hơn 2,3 tỷ đồng.

Cụ thể, 658 hộ tham gia trồng 160.787 cây mắc ca, bơ, mít, sầu riêng, thông, muồng, đàn hương, giổi, sưa đỏ, sao… trên diện tích gần 527 ha đất rừng sản xuất và hơn 263 ha đất rừng phòng hộ. Mật độ trồng tối thiểu 185 cây/ha.

Có tất cả 34 tiểu khu được trồng các loại cây tăng độ che phủ rừng nói trên thuộc địa giới 12 xã, thị trấn của huyện Lâm Hà gồm: Liên Hà, Tân Thanh, Phúc Thọ, Phú Sơn, Đạ Đờn, Phi Tô, Nam Hà, Mê Linh, Đông Thanh, Gia Lâm, thị trấn Đinh Văn và thị trấn Nam Ban.

V.VIỆT
http://baolamdong.vn/