15-1-2021, 10:43 GMT+7

Lâm Hà: Bình quân 1 ha canh tác nông nghiệp đạt 118 triệu đồng/năm

 Ngành chức năng Lâm Hà cho biết, trong năm 2020, diện tích cây lương thực như lúa, bắp đã giảm nhanh trên địa bàn; người dân đang có xu hướng chuyển đổi các diện tích cây trồng lương thực sang canh tác rau, hoa, dâu tằm và các loại cây công nghiệp có hiệu quả kinh tế cao hơn.
 
Thống kê cho biết, tổng diện tích canh tác các loại cây của huyện trong năm 2020 đạt 52.146 ha. Trong năm, người dân đã tái canh, ghép cải tạo 1.050 ha cà phê , đạt 105% kế hoạch; trồng mới 270 ha dâu tằm và trồng mới 320 ha cây ăn quả.
 
Hiện diện tích canh tác ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao và chất lượng cao toàn huyện trên 13.500 ha, chiếm tỷ lệ 28% diện tích đất canh tác của huyện, tăng 2.000 ha so với cuối năm 2019. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích nông nghiệp bình quân chung toàn huyện đến nay đã đạt 118 triệu đồng/ha/năm, trong đó sản xuất nông nghiệp công nghệ cao doanh thu đạt gấp từ 3 đến 7 lần.
 
GIA KHÁNH
http://baolamdong.vn/