19-10-2020, 9:28 GMT+7

Lâm Hà: Doanh nghiệp liên kết với nông dân trồng đàn hương trắng

 Thông tin từ UBND huyện Lâm Hà cho biết, một doanh nghiệp đã đề nghị liên kết, hợp tác với nông dân trồng cây đàn hương trắng. Doanh nghiệp sẽ cung cấp cây giống miễn phí hoặc nông dân đối ứng một phần đồng thời hỗ trợ kỹ thuật, thu mua, bao tiêu các sản phẩm từ cây đàn hương trắng gồm hạt, lõi gỗ. Được biết, Lâm Hà đang cho trồng thử nghiệm 10 ha cây đàn hương trắng trên địa bàn xã Phi Tô với mục tiêu nâng cao độ che phủ rừng. Đàn hương trắng là cây lâm nghiệp có nguồn gốc Ấn Độ với các công dụng hữu ích trong sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, cho thu nhập tốt đồng thời tăng độ che phủ rừng trong canh tác nông nghiệp.

D.QUỲNH
http://baolamdong.vn/