15-7-2021, 23:8 GMT+7

Lâm Hà: Mỗi xã, thị trấn xây dựng ít nhất một mô hình kinh tế hợp tác

 Huyện Lâm Hà phấn đấu mỗi xã, thị trấn có ít nhất một mô hình kinh tế hợp tác hoạt động hiệu quả gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đến cuối năm 2021. 
 
Tính chung trong cùng thời gian này, toàn huyện Lâm Hà phát triển mới 4 tổ hợp tác và 5 trang trại, tăng thêm 60 - 70 thành viên tham gia, doanh thu bình quân tăng 5%/năm
 
Mỗi tổ hợp tác, trang trại thành lập mới và đi vào hoạt động phải gắn sản xuất, chế biến và tiêu thụ theo chuỗi liên kết với nông dân và với các thành phần kinh tế khác.
 
Được biết, đến nay huyện Lâm Hà có 118 trang trại và 97 tổ hợp tác, tổng vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh lần lượt hơn 226 tỷ đồng và hơn 82 tỷ đồng. Tổng số lao động làm việc thường xuyên hơn 340 người ở trang trại và gần 2.860 người ở tổ hợp tác.
 
VŨ VĂN
http://baolamdong.vn/