7-10-2020, 9:42 GMT+7

Lâm Hà phát triển cây trồng có thế mạnh ở địa phương

 Nhờ tập trung các giải pháp về hỗ trợ vốn, nguồn giống và hướng dẫn kỹ thuật, nông nghiệp huyện Lâm Hà đã phát triển các loại cây trồng có thế mạnh ở địa phương.

 


 
Theo đó, huyện Lâm Hà đã thực hiện: tái canh, ghép cải tạo cây cà phê được 1.000 ha, đạt 100% kế hoạch; Vận động người dân chuyển đổi đất lúa một vụ, khai thác vùng đất sình, bờ ao để trồng mới giống dâu mới là S7CB, cho năng xuất cao được 270 ha, đạt 135% kế hoạch; Sản xuất rau, hoa ứng dụng công nghệ cao đạt trên 339 ha. Trong đó, diện tích trồng là rau 169 ha, hoa 140 ha, đạt 107 % kế hoạch cả năm.

Ngoài ra, hiện nay huyện đang thực hiện 6 chuỗi liên kết về tiêu thụ sản phẩm rau, củ quả; bao tiêu sản phẩm chè chất lượng cao, cây ăn trái… cho bà con nông dân tại các xã. Lâm Hà là địa phương có thế mạnh về cây công nghiệp, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng các chuỗi liên kết đã góp phần  nâng cao năng suất, chất lượng cao, giá trị kinh tế và thu nhập cho các hộ gia đình ở địa phương./.

http://lamdongtv.vn/