6-9-2021, 16:36 GMT+7

Lâm Hà tăng 2.000 ha sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

 Lâm Hà có bước phát triển ấn tượng, từ năm 2020 đến nay toàn huyện đã mở rộng thêm 2000 ha đưa tổng diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của toàn huyện lên gần 13.600 ha.

 

 

 
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid 19, tuy nhiên lĩnh vực trồng trọt của huyện Lâm Hà vẫn có bước phát triển ấn tượng, từ năm 2020 đến nay toàn huyện đã mở rộng thêm 2000 ha sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, đưa tổng diện tích sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của toàn huyện lên gần 13.600 ha
 
Những khu vực có diện tích mở rộng diện tích sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao nhiều nhất ở huyện Lâm Hà trong năm qua gồm xã: Gia Lâm, Đông Thanh, Nam Hà, Mê Linh và hai thị trấn Nam Ban, Đinh Văn. Các giống cây được trồng chính là: rau, hoa, cà phê, dâu và một số loại cây ăn trái. Giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Lâm Hà đạt doanh thu gấp từ 3 đến 5 lần giá trị sản xuất bình quân toàn huyện, trong đó cây chè đạt 300 triệu đến 400 đồng/ha, rau và cây ăn trái và cây hoa đạt từ 500 - 800 triệu đồng/ha. 

Việc người dân tích cực mở rộng diện tích sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao cũng phù hợp với định hướng quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp của huyện Lâm Hà trong tương lai, điều này vừa nâng cao hiệu quả kinh tế, vừa đảm bảo tính ổn định bền vững trong sản xuất của người dân./.

http://lamdongtv.vn/
Tin trong ngày.
Tin khác.