30-8-2021, 14:10 GMT+7

Lâm Hà: Trồng đàn hương, dổi ghép lấy hạt

 Lâm Hà đang thực hiện mô hình điểm trồng xen cây đàn hương, cây dổi ghép lấy hạt trên đất lâm nghiệp đang sản xuất nông nghiệp. Cụ thể, trên lâm phần thuộc địa giới các xã Phi Tô, Phúc Thọ và Tân Thanh, ngành lâm nghiệp sẽ trồng xen 17 ha gồm 611 cây đàn hương và 2.932 cây dổi ghép lấy hạt. Phương thức trồng nông lâm kết hợp, xen kẽ cùng cây nông nghiệp với 8 nông hộ tham gia mô hình. Tổng kinh phí trồng 17 ha là trên 245 triệu đồng; trong đó, Nhà nước hỗ trợ 119 triệu đồng, nông dân đối ứng trên 125 triệu đồng. 
 
Mục tiêu của mô hình trồng xen cây đàn hương, dổi ghép là tăng độ che phủ rừng, ổn định môi trường sinh thái, quản lý sử dụng đất lâm nghiệp đúng mục đích và cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người nông dân. Được biết, cây Đàn hương và cây dổi ghép lấy hạt là hai loại cây lâm nghiệp cho lâm sản phụ có giá trị, được nông dân Lâm Đồng trồng và thu hoạch ổn định.
 
D.Q
http://baolamdong.vn/