11-5-2020, 8:45 GMT+7

Lâm Hà xây dựng 6 sản phẩm OCOP năm 2020

 Với tổng kinh phí phê duyệt gần 535 triệu đồng, huyện Lâm Hà đã thông qua kế hoạch xây dựng 6 sản phẩm OCOP (mỗi xã, phường một sản phẩm) thuộc các mặt hàng chuối Laba, hạt mắc ca sấy, lụa tơ tằm, cà phê bột... đặc trưng của địa phương trong năm 2020. 
 
Trong đó, gồm 360 triệu đồng nâng cấp 2 sản phẩm OCOP cấp huyện Lâm Hà đạt tiêu chuẩn 3 sao trở lên (hơn 50 điểm) để tham gia OCOP cấp tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời chi phí khoảng 50 triệu đồng tổ chức cho các thành viên Ban Chỉ đạo, Hội đồng OCOP, chủ thể OCOP tham quan, học hỏi Chương trình OCOP ở các địa phương khác. Còn lại kinh phí tập huấn, đào tạo, tuyên truyền, thẩm định, xếp hạng sản phẩm OCOP...
 
Kế hoạch từ nay đến hết tháng 8/2020, Lâm Hà tổ chức họp Hội đồng đánh giá, xếp hạng 4 sản phẩm OCOP cấp huyện. Và đến trước ngày 10/9/2020, Hội đồng này hoàn thành lập hồ sơ 2 sản phẩm OCOP để xét phân loại theo tiêu chuẩn cấp tỉnh Lâm Đồng. 
Video
.
.
.
.
Golf view
Mộc Lan Villa
Hits count: 33,867,387